Detail projektu

Výpočet oslunění místnosti s využitím technologie BIM

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Projekt je zaměřen na informačním modelu budovy (BIM) pro stanovení oslunění budovy a jednotlivých místností. Cílem tohoto projektu je rozšířit poznání a možnosti v oblasti využití dat BIM modelu pro pokročilé analýzy, konkrétně oslunění v národním prostředí ČR. Výše uvedené pak zužitkovat ve formě vytvoření software (nadstavbové aplikace), která by byla schopna určit dobu oslunění jednotlivých místností, odpovídající českým normám.

Označení

FAST-J-17-4764

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Horák Jiří, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Remeš Josef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

HORÁK, J.; STANČÍK, A. Methods of use BIM tool for modeling construction elements. In 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture. Košice: Technical University of Košice, Faculty od Civil Engineering, 2017. p. 1-7. ISBN: 978-80-553-3136-2.
Detail

HORÁK, J.: Solar Analysis; Solar Analysis. https://drive.google.com/file/d/1CpvaryhovUx0cQRN1IzuCyl0T-s5A4fg/view?usp=sharing. URL: https://drive.google.com/file/d/1CpvaryhovUx0cQRN1IzuCyl0T-s5A4fg/view?usp=sharing. (software)
Detail