Detail projektu

Vývoj procesních parametrů technologie Selective laser melting pro výrobu unikátních kovových dílů.

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Podstatou projektu je podpora výzkumu a vývoje v akreditovaném doktorském studijním oboru Konstrukční a procesní inženýrství. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj procesních parametrů technologie selective laser melting (SLM) s cílem umožnit realizaci unikátních strojních dílů. Výzkumné aktivity se budou soustředit na hledání optimálních parametrů výroby (výkon laseru, skenovací rychlost, vliv distribuce částic zdrojového materiálu, vliv inertní atmosféry, předehřev komory atd.) pro dosažení vysokých mechanických vlastností.

Označení

FSI-S-17-4144

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Paloušek David, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Červinek Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Hurník Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Rušar Filip, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Šreibr Vít, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Vaverka Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Vrána Radek, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Zatočilová Aneta, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav konstruování
- interní (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

ONDRA, M.; ŠKAROUPKA, D.; RAJLICH, J. Innovating product appearance within brand identity. International Journal of Innovation Science, 2017, vol. 9, no. 2, p. 153-169. ISSN: 1757-2223.
Detail

ČERVINEK, O.; VRÁNA, R. et al. Static and Dynamic Compression Performance of Lattice Structures Made by Selective Laser Melting. In Euro PM2019 Proceedings. Maastricht: 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-899072-51-4.
Detail

VAVERKA, O.; KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D. Topologically optimized axle carrier for Formula Student produced by selective laser melting. RAPID PROTOTYPING JOURNAL, 2019, vol. 25, no. 9, p. 1545-1551. ISSN: 1355-2546.
Detail

KRIŠTOFOVÁ, P.; KUBÁSEK, J.; VOJTĚCH, D.; PALOUŠEK, D.; SUCHÝ, J. Microstructure of the Mg-4Y-3RE-Zr (WE43) Magnesium Alloy Produced by 3D Printing. Manufacturing TECHNOLOGY, 2019, vol. 19., no. 1., p. 89-94. ISSN: 1213-2489.
Detail

HURNÍK, J.; ZATOČILOVÁ, A.; PALOUŠEK, D. Camera calibration method of optical system for large field measurement of hot forgings in heavy industry. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection XI. Proceedings of SPIE. Proceedings of SPIE. Munich, Germany: SPIE, 2019. p. 1-12. ISBN: 9781510627918. ISSN: 0277-786X.
Detail

MALÝ, M.; HÖLLER, C.; SKALON, M.; MEIER, B.; KOUTNÝ, D.; PICHLER, R.; SOMMITSCH, C.; PALOUŠEK, D. Effect of Process Parameters and High-Temperature Preheating on Residual Stress and Relative Density of Ti6Al4V Processed by Selective Laser Melting. Materials, 2019, vol. 12, no. 6, p. 1-13. ISSN: 1996-1944.
Detail

VAVERKA, O.; ZABLOUDIL, J.; KOUTNÝ, D.; PANTĚLEJEV, L.; PALOUŠEK, D.; DOČEKALOVÁ, K. Effect Of Heat Treatment On Mechanical Properties Of AlSi7Mg0,6 Aluminium Alloy Processed By SLM. In Euro PM2019 Proceedings. Maastricht: European Powder Metallurgy Association (EPMA), 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-899072-51-4.
Detail

Pavel Manas, Radek Vrana, Zdenek Hejmal, Branislav Dubec. Determination of the Material Properties of Recycled Rubber for Explicit FEM Simulation. Key Engineering Materials (CD), 2017, no. 755, p. 1-7. ISSN: 1662-9809.
Detail

Pavel Manas, Radek Vrana, Zdenek Hejmal, Branislav Dubec. Determination of the Material Properties of Recycled Rubber for Explicit FEM Simulation. In Structural and Mechanical Engineering for Security and Prevention. Trans Tech Publications Ltd, 2017. p. 1-7. ISBN: 978-3-0357-1236-0.
Detail

PALOUŠEK, D.; KOČICA, M.; PANTĚLEJEV, L.; KLAKURKOVÁ, L.; ČELKO, L.; KOUTNÝ, D.; KAISER, J. SLM process parameters development of Cu-alloy Cu7.2Ni1.8Si1Cr. RAPID PROTOTYPING JOURNAL, 2019, vol. 25, no. 2, p. 266-276. ISSN: 1355-2546.
Detail

VAVERKA, O.; KOUTNÝ, D.; VRÁNA, R.; PANTĚLEJEV, L.; PALOUŠEK, D. Effect of heat treatment on mechanical properties and residual stresses in additively manufactured parts. In ENGINEERING MECHANICS 2018. Engineering Mechanics 2018. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018. p. 897-900. ISBN: 978-80-86246-88-8. ISSN: 1805-8256.
Detail

VRÁNA, R.; KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; PANTĚLEJEV, L.; JAROŠ, J.; ZIKMUND, T.; KAISER, J. Selective Laser Melting Strategy for Fabrication of Thin Struts Usable in Lattice Structures. Materials, 2018, vol. 11, no. 9, p. 1-20. ISSN: 1996-1944.
Detail

VRÁNA, R.; VOSYNEK, P.; KOUTNÝ, D.; NÁVRAT, T.; PALOUŠEK, D. Evaluation of mechanical behavior of 3D printed lattice structure by SLM: Experiment and FEA. In Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference. Czech Society for Mechanics, 2018. p. 443-449. ISBN: 978-80-270-4062-9.
Detail

KOUTNÝ, D.; SKULINA, D.; PANTĚLEJEV, L.; PALOUŠEK, D.; LENCZOWSKI, B.; PALM, F.; NICK, A. Processing of Al-Sc aluminum alloy using SLM technology. Procedia CIRP, 2018, vol. 74, no. 2018, p. 44-48. ISSN: 2212-8271.
Detail

HAJDA, J.; PALOUŠEK, D.: Sabot01; Optimalozovaný unašeč střely - sabot. Budova D5 místnost 464 NETME CENTRE Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. (funkční vzorek)
Detail

KOUTECKÝ, T.; BÁTRLA, M.; PALOUŠEK, D.: 3DOS-UK-4; 3D skener s proužkovou projekcí pro skenování problematických povrchů. Budova D5 místnost 463 NETME CENTRE Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=382. (funkční vzorek)
Detail

ZATOČILOVÁ, A.; RAFAJA, H.: FDM monitoring; Modul pro monitorování procesu FDM 3D tisku pomocí laserového skekování a vibračního senzoru. D5/463. (funkční vzorek)
Detail

ZATOČILOVÁ, A.; HURNÍK, J.: Calibsoft ALFA; Kalibrace kamer pomocí kódovaných značek. Budova D5 místnost 470 NETME CENTRE Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=358. (software)
Detail

KREJČIŘÍK, P.; ŠKAROUPKA, D.: Robot Filament Printhead v01; 3D tisková hlava pro robotický tisk plastů ze strunového filamentu. FSI VUT v Brně Technická 2 Brno D5/121. (funkční vzorek)
Detail

KOUTECKÝ, T.; ROMANOVSKÝ, J.: 3DOS-UK-3; 3D skener s proužkovou projekcí pro výukové účely. Budova D5 místnost 470 NETME CENTRE Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=356. (funkční vzorek)
Detail