Detail projektu

Modelování mechanického chování ocelí při reálných podmínkách tváření

Období řešení: 01.01.1999 — 31.12.2001

O projektu

Cílem projektu je modelování mechanického chování s uvážením vývoje struktury ocelí při tváření s respektováním reálných rychlostí deformace existujících při výrobě součástí. Vytvoření základní databáze matematicky popsaných materiálových modelů s experimentálně ověřenými konstitutivními rovnicím. Ověření získaných vztahů při numerické simulaci vybraných tvářecích procesů. Projekt zahrnuje experimentální ověřování dynamických mechanických charakteristik tvařitelných ocelí pomocí Taylorova testu a Hopkinsonovy dělené tyče na pneumatických úderových plastometrech. Tato ojedinělá zařízení jsou v provozu v nově zřízené laboratoři vysokých rychlostí deformací na Ústavu strojírenské technologie, odboru tváření (ÚST-OT) FS VUT v Brně, která je dle dohod společně využívaná i MZLU. Pro plné využití ovšem potřebuje dovybavení měřícím a vyhodnocovacím zařízením, včetně vybavení pro snímání výchylky volného povrchu rázově zatěžovaných těles.

Označení

GA101/99/0373

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Forejt Milan, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.1999 - 31.12.2001)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (1999-01-01 - 2001-12-31)

Výsledky

FOREJT, M., BUCHAR, J., KŘIVÁNEK, I., ROLC, S. Využití numerické simulace pro identifikaci mechanických vlastností při vysokých rychlostech deformace. In 37. international conference on experimental stress analysis. Frenštát pod Radhoštěm, Czech republic: TU VŠB Ostrava ES., 1999. s. 9-12. ISBN: 80-7078-672-8.
Detail

BUCHAR, J.; FOREJT, M.; JOPEK, M. Evaluation of constitutive relations for high strain rate behaviour using the Taylor test. Journal de Physique IV, 2000, vol. 10, no. 9, p. Pr9-75 (Pr9-80 p.)ISSN: 1155-4339.
Detail

FOREJT, M., JOPEK, M., BUCHAR, J. Chování tvářené oceli při vysokých rychlostech deformace. In 5th International conference Forming Technology, Tools and Machines - FORM 2000. BRNO, Congres Centre Brno Co: Brno University of Technology, 2000. s. 101-106. ISBN: 80-214-1661-0.
Detail

FOREJT, M., JOPEK, M., BUCHAR, J. Constitutive equations for the behaviour of BCC steels at high strain rates. In 9th International Metallurgical Conference METAL 2000. OSTRAVA , Hotel ATOM, Czech Republic: TANGER s.r.o. Ostrava, 2000. p. B1-214/1 (B1-214/6 p.)ISBN: 80-85988-48-8.
Detail

FOREJT, M., BUCHAR, J., JOPEK, M. High strain rate compression loading of BCC steels. In 8.medzinárodná vedecká konferencia CO-MAT-TECH 2000. STU Materiálovotechnologická fakulta v T: STU v Bratislave, Vazovova 5, 2000. p. 45-50. ISBN: 80-227-1413-5.
Detail

FOREJT, M., JOPEK, M., KREJČÍ, J. Effect of deformation changes on mikrostrukture of forming steels. In Metal 2001: Proceedings of the 10th international metalurgical conference, symposium B. Ostrava: TANGER s.r.o. Ostrava, 2001. p. 21/1 (21/6 p.)ISBN: 80-85988-56-9.
Detail

FOREJT, M., JOPEK, M., KREJČÍ, J., KREJČOVÁ, J. Deformation of steel for applications during taylor test in dependence on impact velocity. In 7th International conference Technológia 2001. Bratislava: STU Bratislava, 2001. p. 748-751. ISBN: 80-227-1567-0.
Detail

JOPEK, M. Modeling mechanical properties of carbon steels at high strain rates. In 3rd international conference of PhD students. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2001. p. 211 ( p.)ISBN: 963-661-480-6.
Detail

FOREJT, M., KREJČÍ, J., JOPEK, M., BUCHAR, J. Relations between structure of material, strain rate and numerical simulations. In 9th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2001. Bratislava: STU Bratislava, 2001. p. 64-69. ISBN: 80-227-1591-3.
Detail

FOREJT, M. Plastické deformace při vysokých rychlostech deformace. In 6th international Conference TECHNOLÓGIA´99. Bratislava: STU v Bratislave, 1999. s. 285 ( s.)ISBN: 80-227-1255-8.
Detail

PERNICA, Z., KRÁSNY, D. Stanovení dynamických mechanických vlastností pomocí Hopkinsonova testu. In Form 2002. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 189 ( s.)ISBN: 80-214-2162-2.
Detail

FOREJT, M., BUCHAR, J., JOPEK, M., KREJČÍ, J. Parametric numerical studies of the taylor test. In 11th International Metallusgical&Materials Conference METAL 2002. Ostrava: TANGER, s.r.o. Ostrava, 2002. p. 80/1 (80/7 p.)ISBN: 80-85988-73-9.
Detail

FOREJT, M., SAMEK, R. Numerical simulation and experiments describing the behaviour of BCC steels at high strain rates. In The 5th International ESAFORM Conference on Material Forming. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, 2002. p. 83-86. ISBN: 83-7108-098-0.
Detail

JOPEK, M., FOREJT, M. Modelování mechanického chování uhlíkové oceli TRISTAL. In Juniormat´01. Brno: ÚMI FSI VUT Brno a ČSNMT, 2001. s. 176 ( s.)ISBN: 80-214-1885-0.
Detail

PERNICA, Z., JOPEK, M., FOREJT, M. Zkoušení materiálů pomocí Hopkinsonova Testu. In Juniormat´01. Brno: ÚMI FSI VUT Brno a ČSNMT, 2001. s. 127 ( s.)ISBN: 80-214-1885-0.
Detail

BUCHAR, J., KREJČÍ, J., FOREJT, M. Response of concrete to the impact of fragments simulating projectiles. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, vol. 8, no. 1, p. 63-69. ISSN: 1210-2717.
Detail

FOREJT, M., KREJČÍ, J., JOPEK, M., BUCHAR, J., PERNICA, Z. Dynamic models of formed materials. Acta Mechanica Slovaca, 2002, vol. 6, no. 2, p. 21-26. ISSN: 1335-2393.
Detail

FOREJT, M.; BUCHAR, J.; JOPEK, M. Plastické deformace při vysokých rychlostech deformace. In 6th International conference TECHNOLÓGIA´99. Bratislava, Slovenská republika: ES STU Bratislava, 1999. s. 286-289. ISBN: 80-227-1255-8.
Detail