Detail projektu

GeoDust

Období řešení: 01.01.2017 — 30.06.2021

O projektu

A lot of cement plants all around Europe are standing before problem of by-pass kiln dust disposal. Nowadays small part of production is added in stabilizing admixture and the rest is disposed of as a waste material. In light of the fact that this material contains approximately 10–50 wt. % of KCl, free lime and dicalcium silicate, the possibility of their usage in alkali activated systems is at hand. Project proposal deals with, research and testing of alkali activated concretes based on by pass kiln dust and other suitable industrial waste. Project is primarily focused on concrete, which properties are defined by European standards. The precast concretes will fulfil all quality and properties requirements demanded in industrial application. Project proposal will be implemented by consortium of university research organizations (Brno University of Technology, Technical University of Ostrava, and Institute of Eduardo Torroja for construction Science-CSIS), by-pass kiln dust producer (Cemmmag Inc.) and large scale producer of prefabricated concretes (ŽPSV Inc.). This consortium has a high potential to successfully and sophisticatedly implement above described research tasks.

Popis česky
Tento networkingový projekt je založen na využití by-pasových odprachů v bezcementových betonech. Dosud jsou tyto odprašky nákladně likvidovány.

Klíčová slova
Alkali activation, by-pass kiln dust, shrinkage

Klíčová slova česky
Alkalická aktivace, by-pasové odprašky, smršťování

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Opravil Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- spolupříjemce (01.12.2016 - nezadáno)
Agencia estatal consejo superior deinvestigaciones cientificas - Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
- spolupříjemce (01.12.2016 - 01.12.2020)
Cemmac, a.s.
- spolupříjemce (01.12.2016 - 01.12.2020)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- spolupříjemce (01.12.2016 - 01.12.2020)
ŽPSV a.s.
- spolupříjemce (01.12.2016 - 01.12.2020)
CMV - laboratoř anorganických materiálů
- příjemce (01.12.2016 - 01.12.2020)

Zdroje financování

Evropská unie - Horizon 2020

- plně financující (2016-12-01 - 2020-12-31)