Detail projektu

Vliv tepelných vlastností kontaktních těles na tok maziva v Hertzových nehladkých kontaktech

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Funkce velmi zatížených strojních součástí jako např. valivých ložisek či ozubených kol je významně ovlivněna schopností mazacího filmu oddělovat povrchy. Porozumění chování mazacího filmu vyžaduje znalost z mnoha oblastí mechaniky tekutin či termodynamiky a uvažování vlivů topografie povrchů, jejich tepelných vlastností, reologie maziva ad. Problematika mazání dvou ocelových povrchů jako nejčastější kombinace u strojních součástí patří k nejvíce studovaným případům. Avšak mnohdy různé další kombinace jsou používány pro strojní součásti a v budoucnu lze očekávat vývoj mnoha nových, s mnohdy velmi rozdílnými tepelnými vlastnostmi. Jejich vliv na mazaný kontakt nebyl dosud zcela objasněn a představuje zásadní problém při optimalizaci návrhu strojních součástí. Cílem projektu je objasnit podstatu chování mazacích filmů mezi nehladkými nekonformně zakřivenými tělesy při zohlednění jejich různých tepelných vlastností a vyvinout nový model pro rychlou predikci schopnosti mazacího filmu oddělovat třecí povrchy, využitelný při návrhu velmi zatěžovaných strojních uzlů.

Popis anglicky
The performance of highly loaded machine components such as gears or rolling element bearings is strongly influenced by lubricant film protection ability of rubbing surfaces. The understanding of lubricant film behavior required knowledge from many fields incl. effects of surface topography, thermal properties of contacting bodies, lubricant rheology etc. Steel-steel contact is most popular in machine elements and it has been studied in detail by many researchers. However, there are other materials used for machine components and in future many new materials will be invented. Such materials have various thermal properties that influence lubricant film formation and their effect on lubricated contact has not been explained in detail yet. This fact is a great problem in the effort to optimize machine components design. The purpose of this study is to establish fundamentals of behavior of non-conformal non-smooth contacts composing materials having different thermal properties and develop new model for fast lubrication capabilities prediction to be used in machine design process.

Klíčová slova
tepelné vlastnosti; mazací film; topografie povrchu

Klíčová slova anglicky
thermal properties; lubricant film; surface topography

Označení

GA17-23235S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav konstruování
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- částečně financující (2017-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

FRÝZA, J.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Effects of lateral harmonic vibrations on film thickness in EHL point contacts. Tribology International, 2018, vol. 117, no. 1, p. 236-249. ISSN: 0301-679X.
Detail

FRÝZA, J.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Frictional response of lubricant in EHL contact under transient bi-directional shear loading. Tribology in Industry, 2017, vol. 39, no. 4, p. 506-518. ISSN: 0354-8996.
Detail

SAKAI, K.; KOŠŤÁL, D.; SHITARA, Y.; KANETA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Influence of Li Grease Thickener Types on Film Thicknesses Formed between Smooth and Dented Surfaces. Tribology Online, 2017, vol. 12, no. 5, p. 262-273. ISSN: 1881-2198.
Detail

ZAPLETAL, T.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. On the Relation between Friction Increase and Grease Thickener Entraining on a Border of Mixed EHL Lubrication. Lubricants, 2020, vol. 8, no. 2, p. 1-11. ISSN: 2075-4442.
Detail

KANETA, M.; KŘUPKA, I.; ŠPERKA, P.; HARTL, M.; YANG, P.; YANG, P. Thermal Elastohydrodynamic Lubrication of Ceramic Materials. TRIBOLOGY TRANSACTIONS, 2018, vol. 61, no. 5, p. 868-878. ISSN: 1040-2004.
Detail

NAVRÁTIL, M.; KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Replenishment Differences in EHL Contact Lubricated by New andIn-bearings-aged Grease. Tribology in Industry, 2020, vol. 42, no. 1, p. 102-114. ISSN: 0354-8996.
Detail

ZAPLETAL, T.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. The effect of surface roughness on friction and film thickness in transition from EHL to mixed lubrication. TRIBOLOGY INTERNATIONAL, 2018, vol. 128, no. 1, p. 356-364. ISSN: 1879-2464.
Detail