Detail projektu

Výzkum v oblasti moderních výrobních technologií pro specifické aplikace

Období řešení: 01.01.2016 — 31.12.2018

O projektu

Podstatou projektu je aplikovaný výzkum v oblasti moderních výrobních metod (zejména technologií obrábění, 3D tisku, ale i tzv. hybridních technologií) pro specifické aplikace. Výzkum je zaměřen na pokročilé aplikace moderních řezných nástrojů, zejména povlakovaných, ale i na přípravu, testování materiálů a obrábění nekonvenčními nebo speciálními technologiemi.

Označení

FSI-S-16-3717

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Ciba Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Fiala Zdeněk, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Jaroš Aleš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Kolář Ladislav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Kudláčová Barbora, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Mouralová Kateřina, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Ohnišťová Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Olina Anna, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Polzer Aleš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Prokeš Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Sedlák Josef, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Slaný Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Sliwková Petra, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Trubačová Pavlína, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)
Žídek Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2018)

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2018)
Ústav strojírenské technologie
- odpovědné pracoviště (06.03.2017 - nezadáno)
ÚST-odbor technologie obrábění
- interní (01.01.2016 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; PROKEŠ, T. Application of the genetic algorithm for analysis of input parameters of WEDM technology for TI-6AL-4V. Mendel Journal series, 2016, vol. 2016, no. 22, p. 271-274. ISSN: 1803-3814.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; PROKEŠ, T. Experimental statistical evaluation of S-parameters on surface machined using WEDM. Mendel Journal series, 2016, vol. 2016, no. 22, p. 261-264. ISSN: 1803-3814.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; PROKEŠ, T. Experimental statistical evaluation of surface waviness machined using WEDM. Mendel Journal series, 2016, vol. 2016, no. 22, p. 275-280. ISSN: 1803-3814.
Detail

PÍŠKA, M.; TRUBAČOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J. On the Analysis of Powder Steel Material, Laser Sintering Technology and Machining on Surface Parameters and Fatigue. NT2F16 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture. 1. Zagreb: University of Zagreb, Croatia, 2016. p. 31-32. ISBN: 978-953-7738-39-6.
Detail

SEDLÁK, J.; GAVAČ, A. Design of Stirling Engine Operating at Low Temperature Difference. In ERIN 2016, 10th Annual International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students; Conference Proceedings of Abstracts. Žilina: University of Žilina, 2016. p. 1-12. ISBN: 978-80-972236-2-5.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KARPÍŠEK, Z.; KOUSAL, P. Optimization machining of titanium alloy Ti-6Al-4V by WEDM with emphasis on the quality of the machined surface. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1326-1331. ISSN: 1213-2489.
Detail

JAROŠ, A.; FIALA, Z. Investigation of the Influence of PVD Coatings Deposited on HSS Milling Cutter. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, vol. 2016, no. 3, p. 506-512. ISSN: 1213-2489.
Detail

MOURALOVÁ, K.; ZAHRADNÍČEK, R.; STREJČEK, J. Surface morphology of iron-rhodium alloy after wire EDM. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 1613-1616. ISSN: 1803-1269.
Detail

MOURALOVÁ, K.; MATOUŠEK, R.; KOVÁŘ, J.; MACH, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BEDNÁŘ, J. Analyzing the surface layer after WEDM depending on the parameters of a machine for the 16MnCr5 steel. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2016, vol. 2016, no. 94, p. 771-779. ISSN: 0263-2241.
Detail

TRUBAČOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; SLÁMEČKA, K. Analysis of Selective Laser Melting Process Parameters Effect on Mechanical and Material Properties for Stainless Steel 316L. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 579-582. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
Detail

SEDLÁK, J.; BACHORÍK, P.; JAROŠ, A.; POLZER, A.; KALIVODA, M. Application of Modern Technologies in Production Design of Car Component Prototype. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1387-1391. ISSN: 1803-1269.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; MAN, O. Characterisation of 3D Topography of the Surface Machined by Finishing Technologies of WEDM and Grinding. In Mechatronika 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. p. 445-449. ISBN: 978-80-01-05882-4.
Detail

TRUBAČOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; SLÁMEČKA, K. Analysis of Selective Laser Melting Process Parameters Effect on Mechanical and Material Properties for Stainless Steel 316L. Solid State Phenomena, 2016, vol. 258, no. 1, p. 579-582. ISSN: 1662-9779.
Detail

KUDLÁČOVÁ, B.; SEDLÁK, J.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M. Application of Fused Deposition Modelling Method to Production of Planetary Mechanism Model. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture 8. Brno: VUTIUM Brno, 2016. p. 197-197. ISBN: 9788021453579.
Detail

PÍŠKA, M.; JAROŠ, A. A NEW DESIGN OF ROUGHING MILLING CUTTER AND ITS MACHINING PERFORMANCE. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 10, p. 1035-1039. ISSN: 1805-0476.
Detail

SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P. Aplikace moderní aditivní technologie Rapid Prototyping pro výrobu prototypu ozubených kol. Brno: 2016. s. 1-6.
Detail

SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P. Digitalizace prototypů ozubených kol pomocí optického skeneru ATOS Compact Scan 2M. Brno: 2016. s. 1-24.
Detail

PÍŠKA, M.; RUSIŇÁK, M.; JÍLEK, M.; POLZEROVÁ, D. Analýza řezných vlastností šroubovitých vrtáků M&V, spol. s r.o., výrobní divize STIMZET. Brno: 2017.
Detail

SEDLÁK, J.; MUZIKANT, D.; VALÁŠEK, P.; KOUŘIL, K. Production of High Frequency Elliptic and Hyperbolic Optic Mirrors. Manufacturing TECHNOLOGY, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 86-94. ISSN: 1213-2489.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; PROKEŠ, T.; HORYNOVÁ, M. Comparison of morphology and topography of surfaces of WEDM machined structural materials. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2017, vol. 2017, no. 104, p. 12-20. ISSN: 0263-2241.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M. Experimental evaluation of the quality of surface after WEDM for steel X210CR12. MM Science Journal, 2017, vol. 2017, no. 2, p. 1778-1782. ISSN: 1803-1269.
Detail

SEDLÁK, J.; KUDLÁČOVÁ, B.; ZEMČÍK, O.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M. Production of Planetary Mechanism Model Prototype using Additive Method of Rapid Prototyping. Manufacturing TECHNOLOGY, 2017, vol. 2017, no. 3, p. 374-381. ISSN: 1213-2489.
Detail

PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P. On the advanced milling technology of thin-walled parts for aerospace industry. In Lecture Notes in Mechanical Engineering. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 1st. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2017. p. 113-139. ISSN: 2195-4356.
Detail

PÍŠKA, M.; TRUBAČOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J. Analysis of powder steel material, laser sintering technology and machining on surface parameters and fatigue. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK, 2017, vol. 48, no. 7, p. 1-11. ISSN: 0933-5137.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BEDNÁŘ, J.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R. Analysis of the surface morphology and topography of pure aluminium machined using WEDM. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2018, vol. 2018, no. 114, p. 169-176. ISSN: 0263-2241.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; HOLUB, M. Analysis of Machinability of Pure-Cobalt Disc for Magnetron Deposition Using WEDM. In Mechatronics 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Brno: Springer, Cham, 2017. p. 141-148. ISBN: 978-3-319-65959-6. ISSN: 2194-5357.
Detail

PROKEŠ, T.; MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; ANDRŠ, O. Cutting Insert Wear Analysis Using Industry 4.0. In Mechatronics 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Brno: Springer, Cham, 2017. p. 133-140. ISBN: 978-3-319-65960-2. ISSN: 2194-5357.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; PROKEŠ, T.; BEDNÁŘ, J.; HRABEC, P. Optimalization of WEDM settings parameters when machining pure aluminium using DoE. MM Science Journal, 2017, vol. 2017, no. 4, p. 2105-2108. ISSN: 1803-1269.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BLAŽÍK, P.; KALIVODA, M.; KOUSAL, P. Analysis of surface and subsurface layers after WEDM for Ti-6Al-4V with heat treatment. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2018, vol. 2018, no. 116, p. 556-564. ISSN: 0263-2241.
Detail

KOUŘIL, K.; SEDLÁK, J.; ŠTĚPÁNEK, M. Výstružník s funkční částí ze dvou cermetů. MM Průmyslové spektrum, 2017, roč. 2017, č. 10, s. 87-89. ISSN: 1212-2572.
Detail

SEDLÁK, J.; POLZER, A.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; JAROŠ, A. Reverse Engineering Method Used for Inspection of Stirrer´s Gearbox Cabinet Prototype. MM Science Journal, 2017, vol. 2017, no. 4, p. 1877-1882. ISSN: 1803-1269.
Detail

PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J.,HERVOCHES, CH. A Study of Progressive Milling Technology on Surface Topography and Fatigue Properties of the High Strength Aluminum Alloy 7475-T7351. In Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture. Springer. Basel: Springer International Publishing AG, 2017. p. 7-19. ISBN: 978-3-319-70364-0.
Detail

SEDLÁK, J.; POLZER, A.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; JAROŠ, A. Shape Inspection of Gear Prototypes Using Reverse Engineering Method. Manufacturing TECHNOLOGY, 2017, vol. 2017, no. 6, p. 945-952. ISSN: 1213-2489.
Detail

JAROŠ, A.; SEDLÁK, J.; MAJERÍK, J.; JAŠEK, P. THE INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF MODERN COATINGS APPLIED TO THE CUTTING INSERTS DURING MACHINING. In Transfer 2017. 2017. Trenčín: Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. p. 1-10. ISBN: 978-80-8075-787-8.
Detail

SEDLÁK, J.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.; MAJERÍK, J. Analysis of the Power Load when Finishing Very Precise Holes by Reaming Head MT3. In TRANSFER 2017. 2017. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. p. 1-11. ISBN: 978-80-8075-787-8.
Detail

MAJERÍK, J.; SEDLÁK, J.; JAROŠ, A. TECHNOLOGICAL AND MATERIAL ASPECTS WHILE PROCESSING OF SELECTED ULTRA HIGH STRENGTH STEEL. In TRANSFER 2017. 2017. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. p. 1-10. ISBN: 978-80-8075-787-8.
Detail

SEDLÁK, J.; OPRŠÁL, R.; POLZER, A.; JAROŠ, A.; CHLADIL, J. A special tool for making a detail of the T-groove. Manufacturing TECHNOLOGY, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 117-123. ISSN: 1213-2489.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KLAKURKOVÁ, L.; MATOUŠEK, R.; PROKEŠ, T.; HRDÝ, R.; KAŇA, V. Influence of the Cut Direction through the Semi-Finished Product on the Occurrence of Cracks for X210Cr12 Steel Using WEDM. ARCH CIV MECH ENG, 2018, vol. 18, no. 4, p. 1318-1331. ISSN: 1644-9665.
Detail

SEDLÁK, J.; GAVAČ, A. Design of Stirling Engine Operating at Low Temperature Difference. MATEC Web of Conferences, 2018, vol. 157, no. 04003, p. 1-11. ISSN: 2261-236X.
Detail

OLINA, A.; PÍŠKA, M. THE EFFECT OF V-CARBIDES PRECIPITATION ON TENSILE AND FATIGUE PROPERTIES OF HEAT TREATED SPRING STEELS. In METAL 2017. první. Ostrava: Tanger Ltd., 2018. p. 949-955. ISBN: 978-80-87294-79-6.
Detail

PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K. Řezné materiály současnosti. Strojírenská technologie, 2018, roč. 22, č. 5, s. 50-53. ISSN: 1211-4162.
Detail

HRABEC, P.; BEDNÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; PROKEŠ, T.; MACHOVÁ, A. Statistical Analysis of the Width of Kerf Affecting the Manufacture of Minimal Inner Radius. In Recent Advances in Soft Computing. 2018. p. 1-12. ISBN: 978-3-319-58088-3.
Detail

SEDLÁK, J.; VANĚK, R.; CHLADIL, J. Production of Assistance Brake for Mechanical Wheelchair. Manufacturing TECHNOLOGY, 2018, vol. 2018, no. 3, p. 487-492. ISSN: 1213-2489.
Detail

PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J. Progressive milling technologies, surface quality and fatigue properties of the aluminum alloy 7475-T7351. In 18th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture. 1. Lisboa: Tecnico Lisboa, 2018. p. 205-208. ISBN: 978-989-20-8548-7.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R.; BEDNÁŘ, J.; HRABEC, P.; PROKEŠ, T.; MATOUŠEK, R.; FIALA, Z. Quality of Surface and Subsurface Layers after WEDM Aluminum Alloy 7475-T7351 Including Analysis of TEM Lamella. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, vol. 99, no. 9, p. 2309-2326. ISSN: 1433-3015.
Detail

PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K. On the analysis of Ti6Al4V-ELI powder material, electron beam technology and machining on quality of machined implant surfaces. In European Advanced Material Congress 2018. 1. Stockholm: VBRI Press, 2018. p. 257-258. ISBN: 978-91-88252-12-8.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R.; BEDNÁŘ, J.; HRABEC, P.; PROKEŠ, T.; HRDÝ, R. Analysis of cut orientation through half-finished product using WEDM. Materials and Manufacturing Processes, 2018, vol. 33, no. 16, p. 1-11. ISSN: 1532-2475.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; BEDNÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; PROKEŠ, T.; MATOUŠEK, R.; HRABEC, P.; FIŠEROVÁ, Z.; OTOUPALÍK, J. Using a Design of Experiment for a Comprehensive Analysis of the Surface Quality and Cutting Speed in WED-Machined Hadfield Steel. Journal of Mechanical Science and Technology, 2019, vol. 33, no. 5, p. 2371-2386. ISSN: 1976-3824.
Detail

SEDLÁK, J.; KOUŘIL, K.; CHLADIL, J.; JAROŠ, A.; FIALA, Z. Analysis of finishing very precise holes by the reaming head MT3. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. 3, p. 2421-2428. ISSN: 1803-1269.
Detail

PÍŠKA, M. Technologické zkoušky obráběcích a tvářecích olejů. Praha: TECH MEDIA PUBLISHING s r.o., 2018. s. 30-32.
Detail

SEDLÁK, J.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.; MAJERÍK, J. Analysis of the Power Load when Finishing Very Precise Holes by Reaming Head MT3. Manufacturing TECHNOLOGY, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 659-666. ISSN: 1213-2489.
Detail

MOURALOVÁ, K.; PROKEŠ, T.; BENEŠ, L. Surface and subsurface layers defects analysis after WEDM affecting the subsequent lifetime of produced components. Arabian Journal for Science and Engineering, 2019, vol. 44, no. 9, p. 7723-7735. ISSN: 2191-4281.
Detail

PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K. On the machining of Ti-6Al-4V ELI alloy made with EBM technology for implants. In UTIS 9th INTERNATIONAL CONGRESS ON MACHINING CONGRESS PROCEEDINGS. 1. Antalya: UTIS Royal Seginus, 2018. p. 242-247. ISBN: 9755112146.
Detail

SEDLÁK, J.; OSIČKA, P.; CHLADIL, J.; JAROŠ, A.; POLZER, A. Residual stress when face milling aluminium alloys. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 2530-2535. ISSN: 1803-1269.
Detail

OHNIŠŤOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; PRAT, D. POLYNOMIAL INTERPOLATION IN 5-AXIS MILLING. MM Science Journal, 2018, vol. November 2, no. 4, p. 2512-2515. ISSN: 1803-1269.
Detail

RYŠAVÁ, Z.; BRUSHI, S., PÍŠKA, M.; ŽÍDEK, J. COMPARING THE PERFORMANCE OF MICRO-END MILLS WHEN MICRO-MILLING OF ADDITIVE MANUFACTURED TI-6AL-4V TITANIUM ALLOY. MM Science Journal, 2018, vol. November, no. 4, p. 2543-2546. ISSN: 1805-0476.
Detail

JAROŠ, A.; SEDLÁK, J.; VONDRA, J. Investigation of the Influence of Modern Coating Applied to the Cutting Inserts During Machining. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 2516-2520. ISSN: 1803-1269.
Detail

SEDLÁK, J.; MAJERÍK, J. Výskum opotrebenia VB pri dokončovacom sústružení vysokopevnej ocele s CBN reznými platničkami. In TRANSFER 2018. 2018. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-8075-827-1.
Detail

TRČKA, T.; POLZER, A.; SEDLÁK, J. Shoulder End Mills with PCD Inserts Sharpened by Different Electrical Technologies. MM Science Journal, 2018, no. 4, p. 2536-2542. ISSN: 1805-0476.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; PROKEŠ, T.; ZAHRADNÍČEK, R.; BEDNÁŘ, J.; OTOUPALÍK, J.; FIŠEROVÁ, Z.; FIALA, Z. Micro-milling machinability of pure molybdenum. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, vol. 102, no. 9, p. 4153-4165. ISSN: 1433-3015.
Detail

Chladil, J., Sedlák, J., Rybářová, E. R., Kučera, M., and Dado, M. Cutting conditions and tool wear when machining wood-based materials. BIORESOURCES, 2019, vol. 14, no. 2, p. 3495-3505. ISSN: 1930-2126.
Detail

POLZER, A.; KŘEHLÍK, L.; TRČKA, T. End Mills with PCD Inserts Including Integral Chip Breaker. MM Science Journal, 2019, no. 1, p. 2808-2813. ISSN: 1805-0476.
Detail

BARÉNYI, I.; MAJERÍK, J.; POKORNÝ, Z.; SEDLÁK, J.; BEZECNÝ, J.; DOBROCKÝ, D.; JAROŠ, A.; ECKERT, M.; JAMBOR, J.; KUSENDA, R. Material and technological investigation of machined surfaces of the OCHN3MFA steel. KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, 2019, vol. 57, no. 2, p. 131-142. ISSN: 1338-4252.
Detail

BARÉNYI, I.; MAJERÍK, J.; BEZECNÝ, J.; KRBAŤA, M.; SEDLÁK, J.; JAROŠ, A. Material and Technological Aspects while Processing of Selected Ultra High Strength Steel. Manufacturing TECHNOLOGY, 2019, vol. 2019, no. 2, p. 184-189. ISSN: 1213-2489.
Detail

JAROŠ, A.; SEDLÁK, J.; JAŠEK, P. The Investigation of the Influence of Modern Coating Applied to the Cutting Inserts During Machining. Manufacturing TECHNOLOGY, 2019, vol. 19, no. 4, p. 589-595. ISSN: 1213-2489.
Detail

KUSENDA, R.; MAJERÍK, J.; BARÉNYI, I.; KRBAŤA, M.; SEDLÁK, J.; SLANÝ, M. Abrasive Wear of Selected Functional Surfaces. In TRANSFER 2019. 2019. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2019. p. 116-123. ISBN: 978-80-8075-889-9.
Detail

MAJERÍK, J.; BARÉNYI, I.; SEDLÁK, J. Investigation of Flank Wear when Finish Turning of High Strength Steel with CBN Cutting Insert. Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists, 2019, vol. 30, no. 1, p. 0215-0222. ISSN: 1726-9679.
Detail

NESLUŠAN, M.; URÍČEK, J.; MIČIETOVÁ, A.; MINÁRIK, P.; PÍŠKA, M.; ČILÍKOVÁ, M. Decomposition of cutting forces with respect to chip segmentation and white layer thickness when hard turning 100Cr6. Journal of Manufacturing Processes, 2020, vol. 50, no. 1, p. 475-484. ISSN: 1526-6125.
Detail

PÍŠKA, M.; JAROŠ, A.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Fréza s kompenzačními břity pro hrubování. 306138, patent. (2016)
Detail

PÍŠKA, M.; BUČKOVÁ, K.: 9th INTERNATIONAL CONGRESS ON MACHINING. Antalya (08.11.2018)
Detail

PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J.;: NT2F18 New Trends in Fatigue and Fracture 2018. Lisboa (17.07.2018)
Detail

PÍŠKA, M.: NewTech 2017. Bělehrad (05.06.2017)
Detail

PÍŠKA, M.; OHNIŠŤOVÁ, P.: NT2F17 New Trends in Fatigue and Fracture 2017. Cancún (25.10.2017)
Detail