Detail projektu

Recyklovaný materiál v obrusných vrstvách vozovek

Období řešení: 01.01.2016 — 31.12.2016

O projektu

Podstatou projektu je zjistit vliv přidání R-materiálu na vlastnosti asfaltových pojiv v asfaltových směsích typu Asfaltový koberec mastixový (SMA). Vzhledem k připravované změně národní přílohy normy ČSN EN 13108-1 bude používání směsí typu SMA v ČR rapidně vzrůstat. Na zestárlé pojivo v R - materiálu budou aplikovány vybrané druhy speciálních aditiv - rejuvenátorů pro obnovení jejich původních vlastností. Pomocí moderních přístrojů centra AdMaS budou posouzovány jejich oživovací a modifikační schopnosti.

Klíčová slova
R-materiál, rejuvenátor, DSR, RTFOT

Klíčová slova anglicky
RAP, rejuvenator, DSR, RTFOT

Označení

FAST-S-16-3545

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2016 - 31.12.2016)
Coufalíková Iva, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2016)
Nekulová Pavla, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2016)

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P.; NEKULOVÁ, P.; COUFALÍK, P.; DAŠEK, O. Use of Rejuvenators to Rejuvenate Asphalt Binders in RAP. In Engineering Materials and Technology, ICMSET 2016. Key Engineering Materials (print). 737. Trans Tech Publications Ltd, 2017. p. 547-553. ISBN: 978-3-0357-1033-5. ISSN: 1013-9826.
Detail

HÝZL, P.; COUFALÍKOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P. Properties of rejuvenated RAPs from Stone Mastic Asphalt. In Applied Mechanics and Materials (Volume 863). softcover. Trans Tech Publications INC. Materials Science & Engineering, 2017. p. 129-134. ISBN: 978-3-03835-757-5.
Detail