Detail projektu

Resource-efficient hydromechanical descaling system for wire coils" (HiJetRod Pilot)

Období řešení: 01.07.2016 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

Označení

709435-HiJetRod Pilot-RFCS-

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.07.2016 - 31.12.2019)

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (01.07.2016 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Evropská unie -
- částečně financující (01.07.2016 - 31.12.2019)