Detail projektu

Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Podstatou projektu je prohloubení mezifakultní spolupráce studentů doktorských studijních programů FA a FaVU VUT v Brně v oblasti vědy a výzkumu formou vytvoření kolektivní monografie zaměřené na téma vizuální kultury a veřejného prostoru města Brna v období po druhé světové válce. Významný prvek představuje úsilí řešitelů o zasazení lokálního vývoje do mezinárodního kontextu, které nebylo dosud odbornou literaturou reflektováno.

Označení

FA/FAVU-S-15-2741

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ateliér intermédií
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ateliér performance
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta architektury
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav navrhování
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav teorie architektury
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

KOŘÍNKOVÁ, J. The Attempts of Non-Governmental Initiatives in the Czech Republic and Slovakia to List Public Art from the Communist Era (1948-1989). In The Limits of Heritage. The Second Heritage Forum of Central Europe. Kraków: International Cultural Centre, 2015. p. 237-256. ISBN: 978-83-63463-32-8.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, J.; KORYČÁNEK, R.; KOŽELOUHOVÁ, A.; KUBÍNOVÁ, Š.; PÍSAŘÍKOVÁ, J.; SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š.; ŠRÁMEK, J.; TABOR, J. Postavit domy nestačí Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. 191 s. ISBN: 978-80-214-5301-2.
Detail

SVOBODOVÁ, Š. Nerespektované autorství. Příspěvek k tvorbě brněnského architekta Jana Dvořáka (1925–1998). Brno v minulosti a dnes. (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna.) Archiv města Brna AB, 2016, roč. 29, č. 29, s. 405-428. ISSN: 0524-689X.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, J. Architektova volba. Kurátorské přístupy k výtvarnému řešení veřejných prostranství a architektury v období po druhé světové válce. Bulletin Moravské galerie v Brně. Moravská galerie v Brně AL AF, 2015, roč. 1, č. 1, s. 74-88. ISSN: 0231-5793.
Detail