Detail projektu

Optimalizace hliněných omítek pro venkovní použití

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Podstata projektu spočívá ve výzkumu hliněných omítek optimalizovaných pro použití v exteriéru. V současné době jsou možnosti využití hliněných omítek v exteriéru velmi málo prozkoumány. Projekt se tedy bude zabývat posouzením vlivu hydrofobizačních látek přidaných do směsi na voděodolnost a difuzní odpor hliněných omítek. Současně budou měřeny další fyzikální a mechanické vlastnosti zkoušených směsí.

Označení

FAST-J-15-2921

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jelínková Barbora, Ing. arch.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ostrý Milan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

LIŠKOVÁ, B.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M. Vliv hydrofobizované hliněné omítky na vlhkost slaměného panelu. In 18. odborná konference doktorského studia - Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

LIŠKOVÁ, B.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M. Impact of hydrophobic additives on properties of clay plaster. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 824, no. 2016, p. 92-99. ISSN: 1662-7482.
Detail