Detail projektu

Experimentální ověření vlivu kvality provedení kritických detailů na obálce budovy na hodnotu průvzdušnosti

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Projekt navazuje na experimentální dřevostavbu ÚPST, kterou rozšiřuje o další výzkum a na projekt FAST-J-13-2122. Cílem je ověření chování vybraných kritických detailů na obálce budovy s důrazem na identifikaci a eliminaci negativních vlivů způsobujících zvýšení průvzdušnosti obvodového pláště objektu. Pro řešení je nutná částečná úprava zkušební komory v objektu dřevostavby, spočívající zejména v jejím dovybavení menším axiálním ventilátorem s proměnnými otáčkami, který by v budoucnu v objektu sloužil i pro další výzkum.

Označení

FAST-J-14-2497

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Horáčková Michaela, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ostrý Milan, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)
Papranec Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)
Škramlik Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)
Šteffek Libor, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

HORÁČKOVÁ, M. ANNUAL ANALYSIS OF BOUNDARY CONDITIONS ON AIR FLOW THROUGH BUILDING ENVELOPE. 2015. p. 1-4.
Detail

HORÁČKOVÁ, M. PROBLEMATIKA TESTOVÁNÍ PRŮVZDUŠNOSTI OSB DESEK VE ZKUŠEBNÍ KOMOŘE EXPERIMENTÁLNÍ DŘEVOSTAVBY EXDR1. In 17.odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015. 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail