Detail projektu

Mezinárodní mobilita studentů VUT v Brně

Období řešení: 01.02.2014 — 31.12.2014 Financování: Vnitřní projekty VUT

Označení

RP 2.6

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.02.2014 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (01.02.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- plně financující (01.02.2014 - 31.12.2014)