Detail projektu

Praxe v oboru architektura /Leonardo da Vinci/

Období řešení: 01.07.2013 — 31.05.2014 Financování: Vnitřní projekty VUT

Označení

CZ/12/LLP-LdV/PLM/134036

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.07.2013 - 31.05.2014)
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2013 - 31.05.2014)

Útvary

Ústav stavitelství
- příjemce (01.07.2013 - 31.05.2014)
Ústav teorie architektury
- spolupříjemce (01.07.2013 - 31.05.2014)

Zdroje financování

Evropská unie - Leonardo
- plně financující (01.07.2013 - 31.05.2014)

Odkaz