Detail projektu

Odpady jako suroviny a zdroje energie (WARMES) + Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy

Období řešení: 01.03.2010 — 31.12.2011

O projektu

Jedná se o účast pracoviště ÚITS FIT VUT v Brně v projektech prof. Ing. Petra Stehlíka, CSc.:

  • Projekt Národního programu výzkumu (NPV II) "Odpady jako suroviny a zdroje energie" (WARMES), 2B08048
  • Výzkumný záměr "Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy", MS1350003
Řešitelský tým na straně ÚITS FIT VUT v Brně má na starosti bezdrátové senzorové sítě, společně s FI MU.

Popis anglicky
The DITS FIT BUT is involved in projects of prof. Ing. Petr Stehlík, CSc.:

  • National Research Programme project (NPV II) "Waste as raw material and energy source" (WARMES), 2B08048
  • Strategic research plan "Waste and Biomass Utilisation focused on Environment Protection and Energy Generation", MS1350003
The team at DITS ÚITS FIT BUT is responsible for wireless sensor networks, together with FI MU.

Klíčová slova
bezdrátová senzorová síť, metan

Klíčová slova anglicky
wireless sensor network, methan

Označení

2B08048

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Stehlík Petr, prof. Ing., CSc., dr. h. c.
- hlavní řešitel (01.03.2010 - 31.12.2011)
Drahanský Martin, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.03.2010 - 31.12.2011)
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.03.2010 - 31.12.2011)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.03.2010 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Zdravý a kvalitní život
- plně financující (2010-03-01 - 2011-12-31)

Výsledky

JECHA, D.; ELSÄSSER, T.; POHOŘELÝ, M.; PUNČOCHÁŘ, M.; STEHLÍK, P. Thermische Klärschlammbehandlung in der Tschechischen Republik und experimentelle Bestimmung der Emissionen aus der Verbrennung. Chemie-Ingenieur-Technik, 2013, roč. 85, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1522-2640.
Detail