Detail projektu

Hodnocení energetické náročnosti a vnitřního mikroklimatu energeticky pasivního domu

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Podstata projektu spočívá v modelování a hodnocení energeticky pasivního domu. V současné stavební praxi nejsou způsoby hodnocení celkové energetické náročnosti pasivních domů dostatečně přesné. Projekt se tedy bude zabývat energeticky komplexním vyhodnocením stavby v návaznosti na nové požadavky národní legislativy a novou evropskou směrnici EPBD 2010/31/EU. Nové metody navrhování s pomocí počítačové simulace potřebují ověřování na skutečných objektech s využitím výsledků dlouhodobých měření v rámci monitorování těchto objektů.

Označení

FAST-J-13-2035

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šteffek Libor, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Jelínek Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Ostrý Milan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Sedlák Jiří, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J.; JELÍNEK, P. The Impact of the Choice of Computational Methods on the Results of Simulations of Specific Heat Consumption for Heating a Family House. In enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. p. 161-165. ISBN: 978-80-227-4070-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

JELÍNEK, P.; LIŠKOVÁ, B.; KOSÍKOVÁ, M. Optimalizace kritických detailů energeticky úsporných staveb. In Juniorstav 2014 - Sborník Anotací (uvnitř CD s plným zněním příspěvků). Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2014. s. 66-66. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

JELÍNEK, P.; LIŠKOVÁ, B.; SEDLÁK, J. Comparison of Polysun Simulation with Direct Measurements of Solar Thermal System in Rapotice. In enviBUILD 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 158-161. ISBN: 978-80-214-5003-5. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J. Effects of Glazing on the Specific Heat Demand of a Passive House. Wels, Austria: OÖ Energiesparverband, 2014.
Detail

ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M. Volba vhodného zasklení a sledování vlivu jeho parametrů. In Sborník z konference - Stavební fyzika v pozemním stavitelství: Teorie a praxe. Brno: VUT v Brně, Fakluta stavební, 2014. s. 107-110. ISBN: 978-80-214-4926-8.
Detail

ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M. Vliv parametrů okenních výplní pro dosažení energeticky pasivního standardu domu. In Sborník anotací Juniorstav 2014. 1. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 80-80. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail