Detail projektu

Anortitický porcelánový střep na bázi hlinitanového cementu

Období řešení: 01.02.2013 — 31.12.2015

O projektu

Studium slinování a mineralogického složení porcelánového střepu v systému hlinitanový cement – tavivo (živec, kostní popel, vápenec) – ostřivo (křemen, korund). Porovnání vlastností střepu tradičního porcelánu na bázi kaolinu a porcelánu na bázi hlinitanového cementu s využitím různých taviv, ostřiv, způsobu vytváření a režimu výpalu.

Popis anglicky
Study of the sintering and mineralogical composition of the fired porcelain body in the system of aluminous cement - flux (feldspar, bone ash, lime) - grog (quartz, alumina). Comparison of properties of traditional porcelain bodies based on kaolin and porcelain bodies based on alumina cement using different flux, sands, how to create and firing mode.

Klíčová slova
porcelán, kaolín, hlinitanový cement, pórovitost, mineralogické složení, slínavost

Klíčová slova anglicky
porcelain, kaolin, aluminous cement, porosity, mineralogical composition, sintering

Označení

GA13-23051S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.02.2013 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2013-02-01 - 2015-12-31)

Výsledky

SOKOLÁŘ, R. Využití hlinitanového cementu v porcelánovém střepu. Keramický zpravodaj, 2013, roč. 29, č. 5, s. 5-8. ISSN: 1210-2520.
Detail

ŠVEDA, M.; SOKOLÁŘ, R. Reducing CO2 Emissions in the Production of Porous Fired Clay Bricks. Materials Science, 2017, vol. 23, no. 2, p. 139-143. ISSN: 1392-1320.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. Sodium Hexametaphosphate as Deflocculation Agent for Calcium Aluminate Cements in Porcelain Body. In Advanced Materials Research. Binders and Materials XI. Chapter 1: Cement and Binders Based on Cement. Advanced Materials Research. Zurrich, Switzerland: 2014. p. 30-33. ISSN: 1022-6680.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. Determination of Sintering Activity of Sodium-Potassium Feldspar. In Advanced Materials Research. Binders and Materials XI. Chapter 4: Silicate Materials. Advanced Materials Research. Zurrich, Switzerland: 2014. p. 109-112. ISSN: 1022-6680.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. Determination of Sintering Activity of Sodium-Potassium Feldspar. In Advanced Materials Research. Binders and Materials XI. Chapter 4: Silicate Materials. Advanced Materials Research. Zurrich, Switzerland: 2014. p. 109-112. ISSN: 1022-6680.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Hlinitanový cement v porcelánovém střepu. In Construmat 2014. conference about Structural Materials. Construmat 2014. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 315-318. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. Sintering behavior of feldspar rocks. Research Inventy, 2014, vol. 4, no. 10, p. 49-55. ISSN: 2319-6483.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. Sintering of feldspar rocks from czech quarries. JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 2015, vol. 123, no. 1, p. 62-67. ISSN: 1882-0743.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; ŠVEDA, M.; KERESTUR, M.; NEVŘIVOVÁ, L.; UNČÍK, S. Determination of suitable raw materials for preparation of frost resistant brick body and its evaluation according to pore size distribution. JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 2015, vol. 123, no. 7, p. 1-6. ISSN: 1882-0743.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; SEDLÁČEK, D. Perspektiva využití nanovláken v keramickém střepu. In Suroviny 2015. 1. Praha: 2015. s. 10-16. ISBN: 978-80-02-02610-5.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Non-traditional whiteware based on calcium aluminate cement. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 6, p. 885-889. ISSN: 1580-2949.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; ŠVEDA, M. Utilization of Nanofibers in Sintered Ceramic Body Based on Calcium Aluminous Cement. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. 865. Zurrich, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. p. 62-66. ISBN: 9783038357407. ISSN: 1662-9752.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. The Difference between Traditional and Bone Porcelain Body. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research (online). 1100. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015. p. 87-90. ISSN: 1662-8985.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; ŠVEDA, M. The Use of Zeolite as Fluxing Agent for Whitewares. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier Ltd, 2016. p. 229-235. ISSN: 1877-7058.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Sintering of Whiteware Body Depending on Different Fluxing Agents and Binders - Chapter 3: The effect of calcium aluminate cement as a binder for the sintering of whiteware bodies. In Sintering of functional materials. 1. Rijeka: Intech, 2017. p. 112-118. ISBN: 978-953-51-5313-9.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; KERŠNEROVÁ, L.; ŠVEDA, M. The effect of different fluxing agents on the sintering of dry pressed porcelain bodies. Journal of Asian Ceramic Societies, 2017, vol. 5, no. 3, p. 290-294. ISSN: 2187-0764.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; ŠVEDA, M.; PAVLÍK, V. Pore-size distribution effects on the thermal conductivity of the fired clay body from lightweight bricks. Journal of Building Physics, 2017, vol. 41, no. 1, p. 78-94. ISSN: 1744-2591.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. Whiteware Bodies without Kaolin. INTERCERAM, 2014, vol. 63, no. 1-2, p. 19-21. ISSN: 0020-5214.
Detail