Detail projektu

Zavedení experimentů pro identifikaci materiálových parametrů do předmětů stavební mechaniky

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Označení

828/2013/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šomodíková Martina, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Kaděrová Jana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2013-01-01 - 2013-12-31)