Detail projektu

Rozšíření modelového centra o velkoformátový laserový řezací stroj

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Označení

FRVŠ 1093 A/a

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kratochvíl Jan, Ing. arch.
- hlavní řešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)

Útvary

Ústav zobrazování
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)
Ústav teorie architektury
- spolupříjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2013-01-01 - 2013-01-31)