Detail projektu

Rozvoj a inovace laboratoře pro průzkum staveb a detekci stavu stavebních konstrukcí

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Označení

1203/2012/Aa

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Škramlik Jan, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Kolář Radim, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Ostrý Milan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2012-01-01 - 2012-12-31)