Detail projektu

Plně reverzovatelná dvoutoká převodovka s automatizovaným elektrohydraulickým řazením

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2015

O projektu

Cílem projektu je reverzační dvoutoká převodovky s elektrohydraulickým řazením pro traktorovou aplikaci. Nasazení této převodovky do traktoru umožní výrazné zlepšení obsluhy traktoru při práci, efektivnější využití krouticího momentu motoru a snížení spotřeby paliva. Cílem projektu je vytvořit převodovku, která se svými užitnými vlastnostmi přiblíží převodovkám CVT, ale bude podstatně konstrukčně, výrobně a technologicky jednodušší. Hlavní devizou bude vyšší mechanická účinnost, která povede ke snížení spotřeby. Převodovka bude také levnější a dostupnější i v traktorech nižších výkonů. V projektu je skloubeno několik aplikací - koncepce a konstrukce plně rezervovatelné dvoutoké převodovky, elektrohydraulické ovládání převodovky a automatizované řazení.

Popis anglicky
The output of the project is a prototype of a reverse double flow gearbox with electro-hydraulic shifting for tractors. Implementing such a gearbox on a tractor will improve the control of the tractor at work, the effectiveness of the torque while also reducing fuel consumption. The aim of the project is to create a gearbox the characteristics of which will bring it closer to CVT gearboxes but at the same time it will be much simpler from the point of view of design, production and technology. Its main advantage will be higher mechanical efficiency which will lead to reduced consumption. The gearbox will be cheaper and available also for tractors of lower power. The project unites several applications – concept and design of a fully reverse double flow gearbox, electro-hydraulic control of the gearbox and automated shifting.

Klíčová slova
Dvoutoká převodovka, reverzní převodovka, řazení při zátěži, elektrohydraulické řazení, automatické řazení

Klíčová slova anglicky
Double flow gearbox- reverse gearbox- shifting under load- electro-hydraulic shifting- automatic shifting

Označení

TA03011378

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automobilního a dopravního inženýrství
- spolupříjemce (01.01.2013 - 31.12.2015)
ZETOR TRACTORS a.s.
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- částečně financující (2013-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

NOVOTNÝ, P.; PROKOP, A. Odborná zpráva - řešení problematiky vibrací a hluku převodovky. VUT v Brně, Technicka 2896/2, A3/519a: 2013. s. 1-28.
Detail

NOVOTNÝ, P.; PROKOP, A.; KOLLHAMMER, D.; LUKÁŠ, J.: Dvoutok PRO; Double Clutch Gearbox. ZETOR TRACTORS a.s.. (prototyp)
Detail

PROKOP, A.; JANOUŠEK, M.; NOVOTNÝ, P.: Dvoutok V1; Double Clutch Gearbox. Lab. ÚADI C3. URL: http://www.iae.fme.vutbr.cz/vyzkum-produkty-vav. (funkční vzorek)
Detail