Detail projektu

Experimentální výzkum proudových polí před zesíleným sacím nástavcem situovaným nad pracovním stolem

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Hlavním cílem projektu je přispět k hlubšímu porozumění proudových polí před zesíleným štěrbinovým sacím nástavcem situovaným nad deskou pracovního stolu. Experimentální výzkum bude proveden různými metodami, které budou v projektu navzájem porovnány. V rámci tohoto projektu bude sestavena měřicí trať, která se bude skládat ze zesíleného štěrbinového sacího nástavce umístěného na stojanu a pracovního stolu.

Označení

FSI-J-12-25

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pech Ondřej, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Pavelek Milan, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Pešek Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

PECH, O.; PAVELEK, M. Capture efficiency measurement of pollutants over a workbench with the reinforced slot exhaust system. In Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2012. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
Detail