Detail projektu

Studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Projekt se zabývá experimentálním studiem elastohydrodynamického mazacího filmu utvářeného v kontaktu ocelové kuličky a skleněného disku při podmínkách nedostatečného zásobování kontaktu mazivem. Cílem studia je popsat chování mazacího filmu a mechanizmy jeho utváření v takovém kontaktu. Splnění tohoto cíle zahrnuje konfrontaci získaných výsledků s dosud publikovanými teoriemi.

Označení

FSI-J-12-1783

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Omasta Milan, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Ali Fadi, Ph.D. - spoluřešitel
Ficza Ildikó, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Košťál David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav konstruování
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

ALI, F.; HARTL, M. FRICTION OF NON-CONFORMAL CONTACTS UNDER STARVED EHD LUBRICATION. MM Science Journal, 2012, vol. 2012, no. 12, p. 374-377. ISSN: 1803-1269.
Detail