Detail projektu

Moderní přítupy v řešení robotických aplikací

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Předložený projekt je zaměřen na řešení aktuální problematiky mechatronických aplikací. Řešitelé se specializují na oblasti virtuální reality, rozšířené reality a robotických aplikací. V návaznosti na aktuálně řešené výzkumné projekty a disertační práce na UVSSR bude vytvořen nový přístup při řízení robotu s paralelní kinematikou.

Označení

FSI-J-12-9

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Tůma Zdeněk, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Augste Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Hrbáček Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Knoflíček Radek, doc. Ing., Dr.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Selingerová Simona, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Tůma Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Zbožínek Adam, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

TŮMA, Z.; TŮMA, J.; KNOFLÍČEK, R.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P. The process simulation using by virtual reality. Annals of DAAAM, 2013, vol. 24, no. 1, p. 137-143. ISSN: 2304-1382.
Detail

TŮMA, Z.; TŮMA, J.; KNOFLÍČEK, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. The Process Simulation Using by Virtual Reality. In Annals of DAAAM International 2013. Procedia Engineering. 24. Zadar: Elsevier, 2014. p. 1015-1020. ISBN: 978-3-901509-97-1. ISSN: 1877-7058.
Detail

TŮMA, Z.; TŮMA, J.; AUGSTE, J.: SimJedn-VR-1; Zkušební jednotka pro testování virtuální reality ve výrobním procesu. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1383. (funkční vzorek)
Detail