Detail projektu

Příprava feroických a multiferoických objemových keramik

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Příprava objemových feroických a multiferoických materiálů je důležitá jak z hlediska základního výzkumu, tak také díky perspektivním aplikacím v elektroprůmyslu. Cílem předloženého projektu je optimalizovat celý proces přípravy (syntéza, tvarování, slinování) těchto keramických materiálů tak, aby bylo dosaženo co největší relativní hustoty při zachování fázové čistoty. Takové vzorky jsou vhodné pro měření jejich elektrických a magnetických vlastností, které budou realizovány ve spolupráci s tuzemskými a zahraničními pracovišti.

Označení

FSI-J-12-18

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav materiálových věd a inženýrství
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

POUCHLÝ, V.; MACA, K.; XIONG, Y.; SHEN, Z. Master Sintering Surface – A Practical Approach to Its Construction and Utilization for Spark Plasma Sintering Prediction. Science of Sintering, 2012, vol. 44, no. 2, p. 169-175. ISSN: 0350-820X.
Detail