Detail projektu

Vliv granulometrie a chemismu elektrárenského popílku na vlastnosti cementového tmele

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Elektrárenské popílky vykazují velkou variabilitu, se kterou je při jejich užití při výrobě betonu nutno počítat. Rozdílnost je jak v chemismu, tak i v granulometrii a s ní spojeném měrném povrchu. Projekt se bude zabývat vlastnostmi elektrárenských popílků a jejich vlivem na vlastnosti cementového kamene. Projekt bude mít dvě fáze. První část se zaměří na posouzení proměnlivosti chemického složení popílku v závislosti na jeho frakci. Druhá fáze se zaměří na vliv granulometrie popílku na vlastnosti cementového tmele v čerstvém a ztvrdlém stavu.

Označení

FAST-J-12-52

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Vliv granulometrie a chemismu elektrárenského popílku na vlastnosti cementového tmele. In Recyklace odpadů XVI. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 43-48. ISBN: 978-80-248-2888-6.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Vliv granulometrie elektrárenského popílku na jeho vlastnosti. In Sborník příspěvků 19. betonářské dny 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 536-542. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail