Detail projektu

Modelování a hodnocení energeticky pasivního domu.

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Podstata projektu spočívá v modelování a hodnocení energeticky pasivního domu v Rapoticích. V současné stavební praxi nejsou způsoby hodnocení celkové energetické náročnosti pasivních domů dostatečně přesné. Projekt se tedy bude zabývat energeticky komplexním vyhodnocením stavby v návaznosti na nové požadavky národní legislativy a novou evropskou směrnici EPBD 2010/31/EU. Součástí projektu bude také hodnocení přínosu obnovitelných zdrojů energie, integrovaných v budově.

Označení

FAST-J-12-1757

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jelínek Petr, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Ostrý Milan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Sedlák Jiří, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Šteffek Libor, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

JELÍNEK, P.; VLACH, F. Vliv tvaru ostění střešního okna na povrchové teploty. In Otvorové výplně stavebních konstrukcí. René Růžička STAVOKONZULT, 2012. s. 33-36. ISBN: 978-80-904112-2-7.
Detail

VLACH, F.; JELÍNEK, P. Vliv parametrů zeminy při výpočtu povrchové teploty stacionární a dynamickou simulací. In BUDOVY A PROSTŘEDÍ 2012. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 236-239. ISBN: 978-80-214-4505-5.
Detail

JELÍNEK, P.; KRUPICOVÁ, J.; PETŘÍČEK, T. Optimisation of swimming pool halls envelope with respect to thermal and moisture design. In enviBUILD – Budovy a prostredie 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2014. p. 231-234. ISBN: 978-80-227-4070-8. ISSN: 1022-6680.
Detail

JELÍNEK, P. Problematika tepelně technického návrhu lehkého střešního pláště bazénové haly. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 71-71. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M. Určení činitele oslunění pro simulaci tepelné stability místnosti v letním období. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 90-90. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

JELÍNEK, P.; ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; SEDLÁK, J. HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU KRUHOVÉHO DOMU V RAPOTICÍCH. In Sborník 36. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2012. s. 95-98. ISBN: 978-80-214-4536-9.
Detail