Detail projektu

Využití akumulace latetního tepla materiály s fázovou změnou pro snížení spotřeby primární energie v budovách

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2014

O projektu

Projekt je zameren na snizovan spotreby primarn energie z neobnovitelnych zdroju na provoz budov po- moc akumulace tepelne energie ze slunecnho zaren. Vyzkum bude zameren na vyuzit akumulace latentnho tepla materialy s fazovou zmenou, jejichz vyhodou je zejmena vysoka hustota skladovane energie. Materialy s fazovou zmenou budou zkoumany z hlediska jejich tepelne technickych vlastnost pro vyuzit jako tepelne akumulacn medium ve stavebnch konstrukcch. Bude vyhodnocovan vliv tepelne akumulacnch konstrukc na bazi materialu s fazovou zmenou na tepelnou stabilitu a energetickou narocnost budov pomoc kompa- rativnch meren v existujcch testovacch podkrovnch mstnostech. Vysledky z praktickeho meren budou porovnany s vystupy z matematickeho modelovan s vyuzitm klimatickych dat pro dals rozvoj technik akumulace latentnho tepla.

Popis anglicky
Project is focused on the reduction of primary energy consumption from non-renewable sources for building operating by thermal energy storage from solar radiation. Research will be focused on the utilization of latent heat storage by phase change materials. Their advantage is in high density of stored energy. Phase change materials will be investigated from the point of view their thermal properties for use as thermal energy storage medium in building structures. There will be evaluated the inuence of thermal energy storage of structures based on the phase change materials on the energy performance of buildings by comparative measurements in existing test attic rooms. Results from practical measurements will be compared with results from mathematical modelling with use of climatic data for next development of latent heat storage technique.

Klíčová slova
akumulace tepla, materialy s fazovou zmenou, akumulace latetnho tepla, tepelna stabilita, primarn energie

Klíčová slova anglicky
heat storage, phase change materials, latent heat storage, thermal stability, primary energy

Označení

GAP104/12/1838

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ostrý Milan, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R.; KLUBAL, T. Pasivní chlazení v letním období s využitím akumulace tepla při změně skupenství. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 4, s. - (- s.)ISSN: 1801-4399.
Detail

OSTRÝ, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; KLUBAL, T.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P. Microencapsulated phase change materials for latent heat storage: thermal characteristics and building application. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 5, p. 813-816. ISSN: 1580-2949.
Detail

OSTRÝ, M.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P.; MLČOCH, T.; BAKAJOVÁ, B. Laboratory assessment of microencapsulated phase change materials. Materiali in tehnologije, 2012, vol. 46, no. 5, p. 531-534. ISSN: 1580-2949.
Detail

BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Porovnání simulací konstrukcí s vysokou tepelněakumulační schopností. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 11, s. - (- s.)ISSN: 1801-4399.
Detail

KLUBAL, T.; OSTRÝ, M. Vliv tepelně akumulačních modulů na vnitřní mikroklima v testovací místnosti. In Sborník. 36. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavů pozemního stavitelství. Brno 19.-21.9.2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 45-48. ISBN: 978-80-214-4536-9.
Detail

BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Porovnání stacionárních a nestacionárních simulací konstrukcí s vysokou tepelně akumulační schopností. In Simulace budov a techniky postředí 2012. Sborník 7. konference IBPSA-CZ. Brno: IBPSA-CZ, 2012. s. 107-111. ISBN: 978-80-260-3392-9.
Detail

OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; PŘIKRYL, R. Comparison of selected PCMs for building applications. In 10 th International Conference on Phase Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning. Kobe: International Institute for Refrigeration, 2012. p. 303-308. ISBN: 978-2-913149-91-5.
Detail

KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M. Ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukce s reflexní izolací. In Buildings and Enironment 2012 Proceedings. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 211-214. ISBN: 978-80-214-4505-5.
Detail

KLUBAL, T.; OSTRÝ, M. Aktivace sádrové omítky s PCMs vodním chladícím okruhem. In Buildings and Environment 2012 proceedings. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 191-194. ISBN: 978-80-214-4505-5.
Detail

OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L. Comparison of different latent heat storage techniques integrated in building structures. In Proceedings of 12th International Conference on Energy Storage Innostock 2012. Lleida, Španělsko: GREA Innovacio Concurrent, University of Lleida, 2012. p. 140-147. ISBN: 978-84-938793-3-4.
Detail

KLUBAL, T.; OSTRÝ, M. SNÍŽENÍ TEPLOTNÍ ZÁTĚŽE INTERIÉRU BUDOV. In Sborník anotací 15. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 77-77. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

KLUBAL, T.; OSTRÝ, M. Regeneration of phase change materials for building applications. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Young Scientist 2012: The 4th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture under auspices of Dean of the FCE. Košice: Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0904-0.
Detail

KLUBAL, T.; OSTRÝ, M. PASIVNÍ CHLAZENÍ BUDOV S POUŽITÍM MATERIÁLŮ S FÁZOVOU ZMĚNOU. In Sborník prací ke konferenci 2. ročník mezinárodní stavební konference Structura 2012. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2012. s. 133-138. ISBN: 978-80-248-2879-4.
Detail

ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M. Vliv činitele oslunění na tepelnou stabilitu místnosti a jeho určení. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 9, s. - (- s.)ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠTEFFEK, L.; JELÍNEK, P.; OSTRÝ, M. Energy Assessment and Monitoring of Energy-Efficient House. In Portugal SB13 Contribution of Sustainable Building to Meet EU 20-20-20 Targets. 1st edition. Guimaraes: Multicomp, 2013. p. 355-362. ISBN: 978-989-96543-7-2.
Detail

KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R. Application of Phase change materials to maintain operative temperature in the framework of legislative requirements in the summer period. In Proceedings of the International Scientifical Conference, enviBUILD – Buildings and Environment 2013. Bratislava: STU – Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2013. p. 386-390. ISBN: 978-80-227-4070-8.
Detail

KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. INTEGRATION OF PHASE CHANGE MATERIALS IN BUILDING STRUCTURES. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 2656-2665. ISBN: 978-80-905243-7-8.
Detail

KLUBAL, T. POROVNÁNÍ VLIVU PASIVNÍHO CHLAZENÍ A KLIMATIZACE NA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ. In STRUCTURA 2o13, III. ročník mezinárodní stavební konference, konané v rámci projektu „Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB – TU Ostrava“. Ostrava: VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, 2013. s. 109-114. ISBN: 978-80-248-3236-4.
Detail

KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Passive cooling of buildings by using phase change materials. Wels: OO Energiesparverband, 2013.
Detail

KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; DOSTÁLOVÁ, D.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P. MICROENCAPSULATED PHASE CHANGE MATERIALS FOR LATENT HEAT STORAGE: THERMAL CHARACTERISTICS AND BUILDING APPLICATION. Portorož: Institut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija, 2013.
Detail

KLUBAL, T.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Integration of phase change materials in building structures. AD Alta, 2014, vol. 3, no. 2, p. 110-113. ISSN: 1804-7890.
Detail

OSTRÝ, M.; PŘIKRYL, R.; CHARVÁT, P. Characterization of selected phase-change materials for proposed use in building applications. Materiali in tehnologije, 2013, vol. 47, no. 2, p. 185-188. ISSN: 1580-2949.
Detail

OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P. Materials for Advanced Heat Storage in Buildings. Procedia Engineering, 2013, vol. 57, no. 2013, p. 837-843. ISSN: 1877-7058.
Detail

OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; CHARVÁT, P. Contribution of microencapsulated Phase Change Materials to effective operation of chilled structures. Dublin: Trinity College Dublin, 2013. p. 193-194.
Detail

OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; BRZOŇ, R. Challenges in the latent heat storage technology for building applications. Praha: Grada Publishing, 2013. p. 433-436. ISBN: 978-80-247-5015-6.
Detail

OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L. Heat transfer in thermally activated gypsum plaster with low grade heat source. Yamaguchi: Tokyo University of Science, 2013. p. 73-73.
Detail

KLUBAL, T.; OSTRÝ, M.; BRZOŇ, R. Vliv sálavého chlazení a vytápění s PCMs na vnitřní mikroklima a spotřebu energie. TZB-info, 2014, roč. 2014, č. -, s. - (- s.)ISSN: 1801-4399.
Detail

ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Comparison of Selected Energy Simulation Tools. In Envibuild 2014. -. Brno: VUT v Brně, Fakulata stavební, 2014. p. - (- p.)ISBN: 978-80-214-5003-5.
Detail

ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J. Analysis and Quantification of the Influence of Thermal Properties of Building Envelope on the Energy Balance. In Envibuild 2014: sborník. Advanced Materials Research (online). Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. p. 146-149. ISBN: 978-80-214-5003-5. ISSN: 1662-8985.
Detail

KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; ŠTEFFEK, L. Evaluation of the Thermal Resistance of Structure with Reflective Insulation: Measurement under Non-Stationary Boundary Conditions. Advanced Materials Research (online), 2014, vol. 1041, no. 1041, p. 150-153. ISSN: 1662-8985.
Detail

BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Snížení spotřeby primární energie v budovách s využitím ISO nosníků a akumulace tepla. Konstrukce, 2012, roč. 11, č. 2, s. 25-31. ISSN: 1213-8762.
Detail