Detail projektu

Multimedia for Custom Furniture

Období řešení: 21.10.2010 — 20.05.2011

O projektu

The aim of the project is to define the company standards for placement of mulitmedia devices into custom made furniture within the production range. There is a number of factors that influence the quality of experience as perceived by user.In this project, we consider only those factors that can be influenced by the furniture manufacturer.

Popis česky
Cílem projektu je definovat firemní standardy pro umístění multimediálních zařízení do zakázkově vyráběného nábytku. Uživatelem vnímanou kvalitu ovlivňuje celá řada vlivů. V tomto projektu jsou uvažovány pouze takové faktory, které mohou být ovlivněny výrobcem nábytku.

Klíčová slova
Quality of experience, furniture, multimedia, HDTV, SDTV

Klíčová slova česky
Multimedia, nábytek, Quality of Experience, HDTV, SDTV

Označení

1CE008P1

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Prokopec Jan, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Slanina Martin, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (21.10.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- plně financující (2010-10-21 - nezadáno)