Detail projektu

Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012 Financování: Vnitřní projekty VUT

Označení

RP

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.01.2012)

Útvary

Ústav navrhování I.
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- plně financující (01.01.2012 - 31.12.2012)