Detail projektu

OPTIMEX - Optické měření explozí

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2015

Označení

TA02010923

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Maršálek Roman, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - nezadáno)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
- plně financující (2012-01-01 - nezadáno)

Výsledky

PACHMÁŇ, J.; KUNZEL, M.; KUBÁT, K.; ŠELEŠOVSKÝ, J.; MARŠÁLEK, R.; POSPÍŠIL, M.; KUBÍČEK, M.; PROKEŠ, A. OPTIMEX: Measurement of Detonation Velocity with a Passive Optical Fibre System. Central European Journal of Energetic Materials, 2017, vol. 14, no. 1, p. 233-250. ISSN: 1733-7178.
Detail

POSPÍŠIL, M.; MARŠÁLEK, R.; PROKEŠ, A.; PACHMÁŇ, J.; ŠELEŠOVSKÝ, J. Measurement of Optical Signals Emitted by the Energetic Materials during Detonation. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 2014. p. 71-73. ISBN: 978-80-214-5005-9.
Detail

PACHMÁŇ, J.; KUNZEL, M.; KUBÁT, K.; ŠELEŠOVSKÝ, J.; MARŠÁLEK, R.; KUBÍČEK, M.; POSPÍŠIL, M.; PROKEŠ, A. OPTIMEX: Measurement of Detonation Front Curvature with a Passive Fiber Optical System. Central European Journal of Energetic Materials, 2016, vol. 13, no. 4, p. 807-820. ISSN: 1733-7178.
Detail

MARŠÁLEK, R.; PROKEŠ, A.; ŠEBESTA, V.; KRUPKA, M.; PACHMÁŇ, J.; ŠELEŠOVSKÝ, J.; MORAVEC, J.; OZM Research, s.r.o., FOTON, s.r.o. Univerzita Pardubice, Vysoké učení technické v Brně: Způsob měření a vyhodnocení průběhu sekvenčních optických signálů generovaných výbuchem. 305407, patent. (2015)
Detail

MARŠÁLEK, R.; DUŠEK, M.; PROKEŠ, A.; POSPÍŠIL, M.; KUBÍČEK, M.; ŠELEŠOVSKÝ, J.; PACHMÁŇ, J.; MORAVEC, J.; CUPÁK, J.; VOJTĚCH, J.; KRUPKA, M.; OZM Research, s.r.o. Vysoké učení technické v Brně FOTON, s.r.o. Univerzita Pardubice: Modulární systém pro záznam a vyhodnocení průběhu optických signálů generovaných výbuchem. 29039, užitný vzor. (2015)
Detail

MARŠÁLEK, R.; VOJTĚCH, J.; PETRÁČEK, T.; KUBÍČEK, M.; POSPÍŠIL, M.; PROKEŠ, A.; DUŠEK, M.; KRUPKA, M.; PACHMÁŇ, J.; MORAVEC, J.; ŠELEŠOVSKÝ, J.: OPTIMEX II - stolní modulární verze; Systém pro digitální zpracování a analýzu optické informace emitované výbuchem - modulární verze. OZM Research s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

MARŠÁLEK, R.; PETRÁČEK, T.; KUBÍČEK, M.; POSPÍŠIL, M.; DUŠEK, M.; KRUPKA, M.; VOJTĚCH, J.; MORAVEC, J.; PACHMÁŇ, J.; ŠELEŠOVSKÝ, J.; PROKEŠ, A.: OPTIMEX I - ruční verze; Systém pro digitální zpracování a analýzu optické informace emitované výbuchem - ruční verze. OZM Research s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail