Detail projektu

Optimalizace současné konstrukce Izo-nosníku.

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Podstatou projektu je posouzení a návrh optimalizované konstrukce Izo-nosníku. Projekt ověří efektivitu navrhovaného řešení jak po stránce tepelně technické, statické tak ekonomicky výhodné a běžně realizovatelné. Výstupem projektu by pak měl být proveditelný návrh nové podoby Izo-nosníku vhodného pro běžné použití společně s užitným vzorem.

Označení

FAST-J-11-17/1279

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Brzoň Roman, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Klubal Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Ostrý Milan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Porovnání nejběžněji dostupných značek ISO-nosníků na českém trhu. Stavebnictví, 2011, roč. 5, č. 9, s. 48-53. ISSN: 1802-2030.
Detail

BRZOŇ, R.; BLAHOVÁ, P. The experimental box and construction for low energy building. In Solaris 2011, PhD Poster Session. Brno: 2011. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-214-4306-8.
Detail

BRZOŇ, R. Influence of reinforcement on thermal conductivity of reinforced concrete and effect of these changes on monitored values for selected ISO beams. In Young Scientist 2012. 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0904-0.
Detail

BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Vliv výztuže na tepelnou vodivost železobetonu a ovlivnění sledovaných veličin u vybraných modelů ISO nosníků. Sborník anotací. 2012. s. 79-79. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M.; KLUBAL, T. Tepelně technické posouzení ISO-nosníků. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 3, s. 72-77. ISSN: 1210-4027.
Detail

BRZOŇ, R.; OSTRÝ, M. Nejčastěji používané ISO-nosníky na českých stavbách. In 35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky. Praha: ČVUT, 2011. s. 9-12. ISBN: 978-80-01-04959-4.
Detail