Detail projektu

Modelování deformace a porušení pevných látek z nanoskopické úrovně

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Obsahem je modelování deformace a porušení vybraných jednosložkových materiálů a nanokompozitů na bázi víceúrovňového integrovaného přístupu typu „bottom-up“, který vychází z nanoskopické nebo subnanoskopické úrovně. Budou modelovány vláknové nanokompozity s bcc a fcc strukturou, procesy nanoindentatace v monokrystalech kovů a dvojčatění v materiálech s tvarovou pamětí. Tyto modely poskytují hlubší fyzikální interpretaci procesů poškozování pevných látek a zefektivňují vývoj nových materiálů s vyšší odolností vůči namáhání.

Označení

FSI-S-11-18

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šandera Pavel, prof. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Pokluda Jaroslav, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Řehák Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Slámečka Karel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2013)
Vojtek Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav fyzikálního inženýrství
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

SLÁMEČKA, K.; KIANICOVÁ, M.; POKLUDA, J. Fractographically-aided Analysis of Fish-eye Crack Growth in Nitrided Steel. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2013, vol. 51, no. 2, p. 439-446. ISSN: 1429-2955.
Detail

UHNÁKOVÁ, A.; POKLUDA, J.; MACHOVÁ, A.; HORA, P. 3D Atomistic Simulation of Fatigue Behavior of a Ductile Crack in BCC Iron loaded in mode II. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2012, vol. 61, no. 1, p. 12-19. ISSN: 0927-0256.
Detail