Detail projektu

Zvýšení efektivity a kvality výuky v laboratořích silnoproudé elektrotechniky

Období řešení: 02.01.2012 — 31.12.2012

Označení

I943/Aa

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bušov Bohuslav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (02.01.2012 - nezadáno)
Červinka Dalibor, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (02.05.2011 - nezadáno)
Klíma Bohumil, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (02.05.2011 - nezadáno)
Patočka Miroslav, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (02.05.2011 - nezadáno)
Valenta Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (02.05.2011 - nezadáno)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (02.01.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2012-01-02 - nezadáno)