Detail projektu

Vytváření digitálního modelu terénu v prostředí MicroStationu

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Označení

2757/2011/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Uhrová Jana, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)
Dumbrovský Miroslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2011 - 01.03.2011)
Pavlík František, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.03.2011 - nezadáno)

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)