Detail projektu

Synergie z odpadních vod

Období řešení: 01.11.2010 — 01.11.2011

Označení

ES120S02000

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- příjemce (01.11.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Spolupráce (Operační program Podnikání a inovace)

- plně financující (2010-11-01 - nezadáno)

Výsledky

HORÁK, P. Problematika hydraulického dimenzování solárních soustav. In Konference vytápění - Třeboň 2011. Novotného lávka 5, Praha 1: Společnost pro techniku prostředí, 2011. s. 153-158. ISBN: 978-80-02-02291-6.
Detail

HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M. Využití stoky jako zdroj energie pro tepelné čerpadlo. Energetika, 2013, roč. 63, č. 2, s. 111-112. ISSN: 0375-8842.
Detail

HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; FORMÁNEK, M. Experimentální porovnání topného faktoru "NO-NAME" TČ vzduch-voda s údaji proklamovanými výrobcem. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

HORÁK, P. Hydraulické dimenzování solárních soustav z pohledu teplonosné látky a typu potrubí. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2011, roč. 9, č. 5, s. 6-9. ISSN: 1335-9614.
Detail

HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A. Stokový výměník a jeho využití pro tepelná čerpadla. In Alternativní zdroje energie 2012, sborník přednášek konference. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. s. 229-233. ISBN: 978-80-02-02393-7.
Detail

HORÁK, P.; PLOTĚNÝ, K.; BARTONÍK, A.; ŠKORVAN, O. Energy Derived From The Wastewater. In Seventh International Cold Climate HVAC Conference by Ashrae. Calgary,Canada: ASHRAE, 2012. s. 1-8. ISBN: 1936504405.
Detail

HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M. Teplo a energie z odpadních vod - využití tepla z odpadních vod k ohřevu teplé vody a k vytápění budov (DWA směrnice). Sborník Energie z odpadních vod a dpadů, Asio spol. s r.o. Praha: Asio, spol. s r. o., 2011. s. 21-24.
Detail

HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A. Teplo a energie z odpadních vod - článek ve sborníku. Brno: Asio spol. s r.o., 2012. s. 30-32.
Detail

HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A. ENERGETICKÝ POTENCIÁL ODPADNÍCH VOD. Vodní hospodářství, 2012, roč. 62, č. 2, s. 2-8. ISSN: 1211-0760.
Detail

HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I. Simulace spotřeby energie nízkoenergetických a „nulových“ domů v dánském prostředí. In Mezinárodní konference Progress 2012. Ostrava: VŠB OSTRAVA, FAST, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-2666-0.
Detail

HORÁK, P. Využití termovize při diagnostice tepelně-technického stavu obálky budov. In Mezinárodní konference Progress 2012. Ostrava: VŠB OSTRAVA, FAST, 2012. s. 30-33. ISBN: 978-80-248-2666-0.
Detail

HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; POČINKOVÁ, M.; PLOTĚNÝ, K. Modelování stokového výměníku tepla - zdroje pro tepelné čerpadlo. Topenářství, 2012, roč. XXXXVI, č. 5, s. 20-21. ISSN: 1211-0906.
Detail

HORÁK, P. Využití termovize pro stanovení součinitele prostupu tepla a diagnostikování obvodového pláště. Střechy, fasády, izolace, 2012, roč. 19, č. 6, s. 22-23. ISSN: 1212-0111.
Detail

HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Tepelný okruh kanalizačního výměníku tepla. 24443, užitný vzor. (2012)
Detail

HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; KOŇAŘÍK, M.; BARTONÍK, A.; Vysoké učení technické v Brně: Tepelný kanalizační výměník. 23566, užitný vzor. (2012)
Detail

HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Tepelný kanalizační výměník. 304280, patent. (2014)
Detail