Detail projektu

Efektivní akumulace skupenského tepla v konstrukcích nízkoenergetických staveb

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Projekt je zaměřen na řešení tepelné stability místností s využitím tepelně akumulanční kapacity materiálů s fázovou změnou.

Popis anglicky
The project is focused on the solving of thermal stability of the rooms with the usage of latent heat storage capacity of phase change materials.

Klíčová slova
akumulace tepla; materiály s fázovou změnou; tepelná stabilita; testovací místnosti

Klíčová slova anglicky
heat storage; phase change materials; thermal stability; test rooms

Označení

FAST-S-10-33

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ostrý Milan, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Blahová Pavla, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Brzoň Roman, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Čuprová Danuše, Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P. LATENT HEAT COLD STORAGE IN BUILDING STRUCTURES. In Thermal and Environmental Issues in Energy Systems. Pisa, Italy: Edizioni ETS, 2010. p. 83-86. ISBN: 978-88-467-2659-9.
Detail

OSTRÝ, M. Funkčnost větraných obvodových plášťů. Tepelná ochrana budov, 2010, roč. 13, č. 5, s. 3-7. ISSN: 1213-0907.
Detail

OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P. Etude sur lefficacité du refroidissement passif par matériaux á changement de phase dans les immeubles á structure légére. Bulletin of the International Institute of Refrigeration, 2010, roč. 110, č. 6, s. 27-32. ISSN: 0020-6970.
Detail

OSTRÝ, M.; BEČKOVSKÝ, D. Structures with incorporated phase change materials. Czasopismo techniczne - Budownictwo, 2010, vol. 107, no. 4, p. 171-176. ISSN: 0011-4561.
Detail

OSTRÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Dvojitá tepelně akumulační stěna. 22177, užitný vzor. Praha (2011)
Detail