Detail projektu

Problematika stanovení kalibračních vztahů pro výpočet pevnosti stříkaného betonu

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Technologie stříkaných betonů se začíná uplatňovat při praktických realizacích zejména v podzemním stavitelství. Jsou uplatňovány nové zkušební normy a směrnice pro návrh, aplikaci a také zkoušení stříkaných betonů. V rámci těchto předpisů jsou vypracovány kalibrační křivky pro posuzování nárůstu pevností mladého stříkaného betonu. V současné době však neexistuje metoda, která by umožňovala možnost návrhu a predikce stanovení pevností mladého stříkaného betonu pomocí běžně dostupného laboratorního vybavení.

Popis anglicky
Shotcrete technology is beginning to apply in practical implementations especially in underground construction. They applied the new test standards and guidelines for the design, application and testing of shotcrete. Under these regulations are developed calibration curves for assessing the increase in strength of sprayed concrete. Currently, there is a method that would allow the opportunity to design and prediction of determining the strength of sprayed concrete by using commonly available laboratory equipment.

Klíčová slova
Stříkaný beton, technologie nástřiku, urychlovací přísada, pevnost betonu

Klíčová slova anglicky
shotcrete, sprayed concrete, injection technology accelerator strength of concrete

Označení

FAST-S-10-14

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Možnosti stanovení kalibračních vztahů pro posouzení pevnosti stříkaného betonu. In 17. Betonářské dny 2010. 1. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2010. s. 358-362. ISBN: 978-80-87158-28-9.
Detail

HUBÁČEK, A. Problematika stanovení pevností stříkaných betonů. In Betonárske dni 2010. 1. Bratislava: Slovenká technická univerzita v Bratislave, 2010. s. 455-460. ISBN: 978-80-8076-089-2.
Detail

HUBÁČEK, A. Průkazní zkoušky betonů dle ČSN EN 206-1/Z3 a dle jednotlivých resortních předpisů. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. 1. Brno: VUT v Brně, fakulta stavební, 2010. s. 51-63. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Testing shotcrete in accordance with new European standards. In Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. 1. CRC Press/Balkema, 2010. p. 236-236. ISBN: 978-0-415-58472-2.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. The Issue of Determination of Calibration Ratio for Calculating the Strength of Shotcrete. International Journal of Earth Sciences and Engineering, 2011, vol. 06, no. 04, p. 494-497. ISSN: 0974-5904.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Návrh a zkoušení betonových krytů z dlažeb a dílců dle nové normy ČSN 736131. In 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010. 1. Pardubice: ČBS Servis, s.r.o., 2010. s. 108-113. ISBN: 978-80-87158-23-4.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Possibilities of assessment of correlation between durability and aeration of aerated concrete. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2011, vol. 2011, no. 58, p. 15-17. ISSN: 2010-3778.
Detail

HUBÁČEK, A.; HELA, R. Possibilities of assessment of calibration relationships for various methods of production of shotcrete. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2011, vol. 2011, no. 58, p. 11-14. ISSN: 2010-3778.
Detail

HUBÁČEK, A.: Stříkaný beton; Testování stříkaného betonu vyrobeného pomocí běžných metod hutnění. VUT FAST, THD. (funkční vzorek)
Detail