Detail projektu

Inovace dvou předmětů pomocí vzdělávacích modulů

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Označení

FRVŠ 2924/2010 G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chernykh Daria, Ing. - hlavní řešitel
Dudarev Ivan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fiala Alois, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

ÚVSSR-odbor metrologie a řízení jakosti
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)