Detail projektu

Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Označení

BC MŠMT C1/2010

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (01.05.2010 - nezadáno)
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.05.2010 - nezadáno)

Útvary

Ústav navrhování I.
- příjemce (01.05.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)