Detail projektu

Moderní metody matematického modelování problémů inženýrských věd

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Podstatou navrhovaného projektu je výzkum v oblasti moderních partií aplikované matematiky, do kterého budou výrazně zapojeni studenti doktorského studijního programu Aplikovaná matematika uskutečňovaného na Ústavu matematiky FSI VUT v Brně. Členové řešitelského týmu se budou věnovat řešení problematiky zapadající do výzkumných směrů dlouhodobě rozvíjených na ústavu. Náplní projektu proto bude modelování inženýrských problémů s využitím prostředků matematické analýzy, lineární algebry a statistiky.

Označení

FSI-S-10-14

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Čajánek Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Čermák Libor, doc. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Doupovec Miroslav, prof. RNDr., CSc., dr. h. c.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Franců Jan, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fusek Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Karpíšek Zdeněk, doc. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Kisela Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Kozielová Magda, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Krajča Pavel, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Kureš Miroslav, doc. RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Lacinová Veronika, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Martišek Dalibor, doc. PaedDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Martišek Karel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Michálek Jaroslav, doc. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Novotný Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Novotný Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Opluštil Zdeněk, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Rozehnalová Petra, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Šandera Čeněk, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Tomášek Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Vašík Petr, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav matematiky
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

ŠANDERA, Č.; KISELA, T.; ŠEDA, M. Heuristic identification of fractional-order systems. In Mendel 2010. Mendel Journal series. 2010. s. 550-557. ISBN: 978-80-214-4120-0. ISSN: 1803-3814.
Detail

MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J.; ŠEDA, M. Optimization of Quality of Continuously Cast Steel Slabs by Using Firefly Algorithm. In Program and books of abstracts of the 18 th Conference on Materials and Technology. Ljubljana, Slovenia: Institute of Materials and Technology, 2010. p. 45-46. ISBN: 978-961-92518-2-9.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; LACINOVÁ, V. Odhady diskrétního rozdělení pravděpodobnosti s použitím kvazinorem a bootstrapu. In Analýza dat 2010/2, Statistické metody pro technologii a výzkum. Karel Kupka. Lázně Bohdaneč: TriloByte Pardubice, 2010. s. 131-145. ISBN: 978-80-904053-3-2.
Detail

ŠLAPAL, J. Neighborhoods and convergence with respect to a closure operator. Mathematica Slovaca, 2011, vol. 61, no. 5, p. 717-732. ISSN: 0139-9918.
Detail

ŠLAPAL, J. A digital pretopology and one of its quotients. Topology Proceedings, 2012, vol. 39, no. 2, p. 13-25. ISSN: 0146-4124.
Detail

ŠLAPAL, J. A Jordan curve theorem in the digital plane. Lecture Notes in Computer Science, 2011, roč. 6636, č. 1, s. 120-131. ISSN: 0302-9743.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; LACINOVÁ, V.; PAVLÍČKOVÁ, L. Odhady parametrů a rozdělení pravděpodobnosti. In Analýza dat 2010/I. Pardubice: TriloByte Pardubice, 2010. s. 47-76. ISBN: 978-80-904053-3-2.
Detail

MARTIŠEK, D. Zlatý rez v geometrických tvaroch a štruktúrach. Slovenský časopis pre geometriu a grafiku, 2010, vol. 7, no. 13, p. 553-227. ISSN: 1336-524X.
Detail

FUSEK, M.; HELLEBRAND, R.; PRAX, P. Statistical Modeling of Extreme Rainfall. Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes. Lillehammer: 2010.
Detail

KUNDRÁT, P. Asymptotic estimate for differential equation with power coefficients and power delays. Tatra Mountains Mathematical Publications, 2011, vol. 48, no. 7, p. 91-99. ISSN: 1210-3195.
Detail

OPLUŠTIL, Z. Oscillatory criteria for two-dimensional system of difference equations. Tatra Mountains Mathematical Publications, 2011, vol. 48, no. 7, p. 153-163. ISSN: 1210-3195.
Detail

MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J.; ŠEDA, M. Optimization of Quality of Continuously Cast Steel Slabs by Using Firefly Algorithm. Materiali in tehnologije, 2011, vol. 45, no. 4, p. 347-350. ISSN: 1580-2949.
Detail

FRANCŮ, J.; NECHVÁTAL, L. Homogenization of Monotone Problems with Uncertain Coefficients. Mathematical Modelling and Analysis, 2011, vol. 16, no. 3, p. 432-441. ISSN: 1392-6292.
Detail

KARPÍŠEK, Z., LACINOVÁ, V. System Reliability Computed by Interval Arithmetic. Mendel Journal series, 2010, vol. 16, no. 6, p. 565-570. ISSN: 1803-3814.
Detail