Detail projektu

Meso/makro-mechanika deformačních a lomových procesů v progresivních materiálech a strukturách

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Obsahem projektu bude navzájem provázané studium mechanických a lomových vlastností multilamelárních struktur typu keramika/keramika s funkčně gradientními vrstvami, konstitutivních modelů vláknových kompozitů s hyperelastickou matricí odvozených pomocí homogenizačních technik a mesoskopických modelů materiálu a podmínek porušování, modelů tvárného porušování, využitelných při simulaci procesů dělení materiálu za podmínek kvazistatických i rychlých dynamických dějů a metod stanovení zbytkových napětí.

Označení

FSI-S-10-12

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrbka Jan, prof. RNDr. Ing., DrSc., dr. h. c.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Burdík Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Burša Jiří, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Civín Adam, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Damborský Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Gayer Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Hůlka Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Hutař Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Janíček Přemysl, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Kotoul Michal, prof. RNDr., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Kubík Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Lasota Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Lošák Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Malenovský Eduard, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Náhlík Luboš, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Navrátil Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Petruška Jindřich, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Pohanka Lukáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Ševčík Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Vlk Miloš, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Zouhar Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

MALENOVSKÝ, E.; POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.; POHANKA, L.; CHLUD, M. NEW APPROACH TO THE NUMERICAL ANALYSIS OF THE SWIRL WATER TURBINE AND EXPERIMENTAL VERIFICATION. In IFToMM Rotordynamics 2010. Seoul, Korea: KIST Seoul, 2010. p. 1-8. ISBN: 978-89-5708-187-7.
Detail

ŠEVČÍK, M.; HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L. Effect of the free surface on crack behaviour in cracked graded structures. In 26th conference Computational Mechanics 2010 - Extended Abstracts. University of West Bohemia, Plzeň: University of West Bohemia, Plzeň, 2010. p. 1-2. ISBN: 978-80-7043-919-7.
Detail

PETRENEC, M.; BERAN, P.; DLUHOŠ, J.; ZOUHAR, M.; ŠEVČÍK, M. Analysis of fatigue crack initation in cycled austempered ductile cast irons. Procedia Engineering, 2010, vol. 2, no. 1, p. 2337-2346. ISSN: 1877-7058.
Detail

NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; HUTAŘ, P.; BERMEJO, R. Prediction of crack propagation in layered ceramics with strong interfaces. Engineering Fracture Mechanics, 2010, vol. 77, no. 11, p. 2192-2199. ISSN: 0013-7944.
Detail

HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z. The effect of a free surface on fatigue crack behaviour. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, 2010, vol. 32, no. 8, p. 1265-1269. ISSN: 0142-1123.
Detail

CIVÍN, A.; VLK, M. Ring-Core Residual Stress Measurement: Analysis of Calibration Coefficients for Incremental Strain Method. Bulletin of Applied Mechanics, 2011, vol. 6, no. 24, p. 77-82. ISSN: 1801-1217.
Detail

DAMBORSKÝ, P.; PROFANT, T.; KOTOUL, M. STRESS SINGULARITY ANALYSIS OF CRACKS LYING ON THE INTERFACE BETWEEN TWO ORTHOTROPIC MATERIALS. In ENGINEERING MECHANICS. 1. Prague: Institute of Thermomechanics - Academy of Sciences of the Czech Republic - Prague, 2011. p. 103-107. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

HUTAŘ, P.; SEITL, S.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z. Fatigue crack propagation in thin structures. Key Engineering Materials (print), 2010, vol. 417-418, no. xxx, p. 257-260. ISSN: 1013-9826.
Detail

NÁHLÍK, L.; ŠESTÁKOVÁ, L.; HUTAŘ, P.; KNÉSL, Z. Generalized linear elastic fracture mechanics: an application to a crack touching the bimaterial interface. Key Engineering Materials (print), 2011, vol. 452-453, no. XXX, p. 445-448. ISSN: 1013-9826.
Detail

NAVRÁTIL, P.; JANÍČEK, P.; BRABENEC, L.; MATUG, M.; MARCIÁN, P. A design influence of the mechanical compliance railroad wheel to the fracture behaviour. Computational Mechanics 2010. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. ISBN: 978-80-7043-919-7.
Detail

DAMBORSKÝ, P.; PROFANT, T. Použití explicitní L.E.S. metody pro řešení singulárního problému trhliny ležící na rozhraní dvou ortotropních materiálů. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 85-103. ISBN: 978-80-87434-02-4.
Detail

NÁHLÍK, L.; MÁŠA, B.; HUTAŘ, P. Numerical Modeling of Macroscopic Behavior of Particulate Composite with Crosslinked Polymer Matrix. Key Engineering Materials (print), 2011, vol. 465, no. xxx, p. 129-132. ISSN: 1013-9826.
Detail

MALENOVSKÝ, E.: klín; Zkušební zařízení pro identifikaci parametrů smykového tření. ÚMTMB. (funkční vzorek)
Detail

MALENOVSKÝ, E.: loziska dynamika; Dynamické vlastnosti kluzných ložisek s výstelkou. VUT FSI, ÚMTMB. (prototyp)
Detail