Detail projektu

Vývoj metod umožňujících stanovení mechanických ztrát

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Vypracovat numerické metody umožňující komplexně řešit problematiku mechanických ztrát pohonné jednotky. Pro výpočtové metody využít Virtuální motor na bázi Multi-body Systémů. Vypracovat detailní submodely s případným využitím programovacích jazyků. Navrhnout a provést technické experimenty s cílem ověřit výsledky výpočtových simulací. Aplikovat výsledky výzkumu na sériovou pohonnou jednotku s cílem snížit spotřebu paliva a produkce CO2. Do projektu zapojit studenty v rámci jejich odborných prací.

Označení

FSI-S-10-2

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novotný Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Ambróz Richard, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Beran Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Blaťák Ondřej, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Drápal Lubomír, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Kubín Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Laurinec Marián, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Píštěk Václav, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Pokorný Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Prokop Aleš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Svída David, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Vančura Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)
Zháňal Lubor, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - 31.12.2010)

Útvary

Ústav automobilního a dopravního inženýrství
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L.; AMBRÓZ, R. Modern computational approaches to powertrain mechanical loss solution. Perners' Contacts, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 159-170. ISSN: 1801-674X.
Detail

ZHÁŇAL, L.: GraphPicker; GraphPicker. A1/622. URL: http://www.ite.fme.vutbr.cz/cs/software-vav. (software)
Detail

AMBRÓZ, R.; NOVOTNÝ, P.: SBLoader; SBLoader. A1/624. URL: http://www.ite.fme.vutbr.cz/cs/software-vav. (software)
Detail

NOVOTNÝ, P.: PzRing1.0; PzRing. A1/616. URL: http://www.ite.fme.vutbr.cz/cs/software-vav. (software)
Detail