Detail projektu

Inovace předmětu Prostor a světlo v architektuře

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Označení

FRVŠ 2739/F2a/2011

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)
Kalivoda Petr, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2011 - 31.12.2011)
Málek Ivan, Ing. arch.
- spoluřešitel (12.05.2011 - 31.12.2011)
Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (12.05.2011 - 31.12.2011)

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)