Detail projektu

Studium chování povrchových nerovností v mazaných Hertzových kontaktech

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2015

O projektu

Cílem projektu je podat experimentální doklad teorie amplitudového útlumu povrchových nerovností, která umožňuje stanovit deformovanou topografii povrchu v Hertzově kontaktu reálných těles při elastohydrodynamickém a smíšeném mazání.

Popis anglicky
The general objective of this project is to bring an experimental evidence of the amplitude reduction theory that enables to predict the deformed geometry inside the real rough elastohydrodynamically and mixed lubricated contacts.

Klíčová slova
elastohydrodynamické mazání, drsnost povrchu, optická interferometrie,

Klíčová slova anglicky
elastohydrodynamic lubrication, surface roughness, optical interferometry, amplitude reduction

Označení

GAP101/11/1115

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav konstruování
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2011-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. The Behavior of Surface Roughness in EHL Contacts Under Small Slide to Roll Ratios. Tribology Letters, 2012, vol. 47, no. 3, p. 357-366. ISSN: 1023-8883.
Detail

ALI, F.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Analytical and experimental investigation on friction of non-conformal point contacts under starved lubrication. MECCANICA, 2012, vol. 45, no. 1, p. 1-9. ISSN: 0025-6455.
Detail

ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Prediction of Real Rough Surface Deformation in Pure Rolling EHL Contact: Comparison with Experiment. TRIBOLOGY TRANSACTIONS, 2012, vol. 55, no. 5, p. 698-704. ISSN: 1040-2004.
Detail

ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Experimental study of artificial features attenuation in rolling/sliding concentrated contacts. In ASME/STLE 2011 International Joint Tribology Conference. 1. Los Angeles, CA, USA: ASME/STLE, 2011. p. 135-137. ISBN: 978-0-7918-5474-7.
Detail

ALI, F.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. An Approximate Approach to Predict the Degree of Starvation in Ball–Disk Machine Based on the Relative Friction. TRIBOLOGY TRANSACTIONS, 2013, vol. 56, no. 4, p. 681-686. ISSN: 1040-2004.
Detail

ALI, F.; KRUPKA, I.; HARTL, M. Enhancing the parameters of starved EHL point conjunctions by artificially induced replenishment. Tribology International, 2013, vol. 66, no. 1, p. 134-142. ISSN: 0301-679X.
Detail

KŘUPKA, I.; ŠPERKA, P.; HARTL, M. Effect of surface roughness on lubricant film breakdown and transition from EHL to mixed lubrication. Tribology International, 2016, vol. 100, no. 1, p. 116-125. ISSN: 0301-679X.
Detail

ZIMMERMAN, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; HOUŠKA, P. LUBRICATION FILM THICKNESS BEHAVIOR UNDER TRANSIENT SPEED AND LOAD CONDITIONS. In PROCEEDINGS OF THE ASME/STLE INTERNATIONAL JOINT TRIBOLOGY CONFERENCE, IJTC 2012. 1. Denver, CO, USA: AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS, THREE PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10016-5990 USA, 2012. p. 189-191. ISBN: 978-0-7918-4508-0.
Detail

ALI, F.; KANETA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Experimental and numerical investigation on the behavior of transverse limited micro-grooves in EHL point contacts. Tribology International, 2015, vol. 84, no. 4, p. 81-89. ISSN: 0301-679X.
Detail

ALI, F.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Reducing the friction of lubricated nonconformal point contacts by transverse shallow micro-grooves. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, 2015, vol. 229, no. 4, p. 420-428. ISSN: 1350-6501.
Detail

ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Evidence of Plug Flow in Rolling-Sliding Elastohydrodynamic Contact. Tribology Letters, 2014, vol. 54, no. 2, p. 151-160. ISSN: 1023-8883.
Detail

ALI, F.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Effects of out-of-contact lubricant channeling on friction and film thickness in starved elastohydrodynamic lubrication point contacts. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, 2015, vol. 229, no. 6, p. 1-9. ISSN: 1350-6501.
Detail

OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Effect of Sliding Direction on EHL Film Shape Under High Sliding Conditions. TRIBOLOGY TRANSACTIONS, 2017, vol. 60, no. 1, p. 87-94. ISSN: 1040-2004.
Detail

ZIMMERMAN, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; HOUŠKA, P. EFFECT OF SURFACE TEXTURING ON EHD LUBRICATION FILMS UNDER TRANSIENT SPEED CONDITION. In PROCEEDINGS OF THE ASME/STLE INTERNATIONAL JOINT TRIBOLOGY CONFERENCE - 2011. 1. Los Angeles, CA, USA: AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS, THREE PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10016-5990 USA, 2011. p. 187-189. ISBN: 978-0-7918-5474-7.
Detail