Detail projektu

3D obrazová analýza pro průmyslové aplikace

Období řešení: 01.04.2010 — 31.12.2012

O projektu

Projekt je zaměřen na VaV v oblasti 3D obrazové analýzy pro různé průmyslové aplikace. Komplexním výstupem bude obecný systém řešící aktuální problematiku výběru a uchopení volně ložených, neorientovaných součástí či objektů v rámci omezeného prostoru (bedny) průmyslovým robotem. Navržený snímací systém bude s průmyslovým robotem tvořit jednotný pohyblivý celek. Výsledky projektu budou dále aplikovatelné i na další specifickou a problematickou oblast, kterou je online korekce dráhy robotu na základě aktuálně zjištěného 3D profilu součástí a objektů, které vykazují různorodost v rozměru či tvaru. Další široké možnosti uplatnění výsledků jsou v rámci inspekčních kontrolních operací (např. v potravinářském či dřevozpracujícím průmysl), kdy v současné době již 2D obrazová analýza není dostačující. Popsaná problematika je v současné době předmětem intenzivního průmyslového VaV ve světě a představuje významný inovační potenciál. Výstupy projektu budou přihlášeny k ochraně duševního vlastnictví.

Popis anglicky
The project is focused on R&D in the field of 3D image analysis for various industrial applications. The comprehensive output deals with a general system for choosing and robotic grasping of non-oriented components or objects within a limited space (a box). The proposed vision system is designed to be integrated with an industrial robot forming one movable unit. Results of this project are further applicable to another specific area - online correction of robot paths on the basis of 3D object profile currently detected where the objects have specific variety/deviations in dimensions or shape. Broad application possibilities can be also concerned within the area of industrial quality inspection (e.g. in food or wood-furniture industry) where the standard technology based on 2D vision is not sufficient any more. This domain belongs to the current R&D area in the world and it represents a strong innovative potential. Outputs of the project will be registered to the protection of intellectual property.

Klíčová slova
3D obrazová analýza, robot, stroj, senzory, automatizace, robotika, výzkum, vývoj

Klíčová slova anglicky
3D image analysis; robot vision; machine vision; sensors; automation; robotics; research; development

Označení

FR-TI2/708

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Čihák Petr, Ing.
- hlavní řešitel (01.04.2010 - 31.12.2012)
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.04.2010 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- spolupříjemce (01.04.2010 - 31.12.2012)
Blumenbecker Prag s.r.o.
- příjemce (01.04.2010 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- plně financující (2010-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; KOZÁK, M.; ČIHÁK, P. Robotic vision for bin-picking applications of various objects. In Proceedings for the joint conference of ISR 2010, 41st International Symposium on Robotics, ROBOTIK 2010, 6th German Conference on Robotics. Berlin, Offenbach: VDE Verlag GMBH, 2010. p. 428-432. ISBN: 978-3-8007-3273-9.
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.; ČIHÁK, P. 3D Vision Systems for Industrial Bin-Picking Applications. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 63-68. ISBN: 978-80-01-04985-3.
Detail

ROTTER, P.; ČIHÁK, P.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.: Efektor_BMW; Koncový efektor pro uchopování plechových dílů. Blumenbecker Prag s.r.o., Počernická 96, 108 03, Praha 10. URL: http://www.blumenbecker.cz. (funkční vzorek)
Detail

ČIHÁK, P.; ROTTER, P.; SLANINA, M.; BALOUN, L.; ŠPALEK, J.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.: BB_bunka_bin-picking; Robotická buňka pro bin-picking aplikace. Blumenbecker Prag s.r.o., Počernická 96, 108 03, Praha 10. URL: http://www.blumenbecker.cz. (funkční vzorek)
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.: Stand_3D_01; Laboratorní stand pro 3D obrazovou analýzu. B1/316, FSI VUT v Brně. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685. (funkční vzorek)
Detail

ROTTER, P.; ČIHÁK, P.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.: 3D_stand_Blumenbecker; Průmyslový snímací portál pro bin-picking aplikace. Blumenbecker Prag s.r.o., Počernická 96, 108 03, Praha 10. URL: http://www.blumenbecker.cz. (funkční vzorek)
Detail

ROTTER, P.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; ČIHÁK, P.: Efektor_Strojmetal_2; Koncový efektor pro uchopování litých závěsů kol za vnější konturu. Blumenbecker Prag s.r.o., Počernická 96, 108 03, Praha 10. URL: http://www.blumenbecker.cz. (funkční vzorek)
Detail

ROTTER, P.; ČIHÁK, P.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V.: Efektor_Strojmetal; Koncový efektor pro uchopování litých závěsů kol. Blumenbecker Prag s.r.o., Počernická 96, 108 03, Praha 10. URL: http://www.blumenbecker.cz. (funkční vzorek)
Detail

ROTTER, P.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.: BB_strasac; Střásací mechanismus pro aplikace bin-picking. Blumenbecker Prag s.r.o., Počernická 96, 108 03, Praha 10. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1181. (funkční vzorek)
Detail

ROTTER, P.; ČIHÁK, P.; ŠPALEK, J.; BALOUN, L.; SLANINA, M.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.: 3D_technologie; Technologie pro výběr neorientovaných objektů z bedny průmyslovým robotem. Blumenbecker Prag s.r.o., Počernická 96, 108 03, Praha 10. URL: http://www.blumenbecker.cz. (ověřená technologie)
Detail