Detail projektu

Organická architektura v bydlení druhé poloviny 20. století a 21. století

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Označení

FRVŠ 1260/2010

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Čábelková Nahorniaková Marcela, Ing. arch., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2010 - nezadáno)
Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2010 - nezadáno)
Šáchová Irena, Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2010 - nezadáno)

Útvary

Ústav navrhování I.
- příjemce (01.01.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)