Detail projektu

Víceúrovňové modelování částicového kompozitu s minerálním plnivem

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2012

O projektu

Hlavním cílem předkládaného návrhu je realistické modelování částicového kompozitu s důrazem na relaci mikro-struktury a globálních charakteristik. Výpočet je založen na metodě konečných prvků za předpokladu lomové mechaniky. Obecně se dá říci, že přidáním tuhých částic do polymerní matrice dochází ke zkřehnutí konečného kompozitního materiálu. Avšak přítomnost mezivrstvy, která se tvoří na rozhraní částice a matrice, zásadním způsobem ovlivňuje vlastnosti kompozitu. Kompozit bude modelován jako třífázové kontinuum a bude studován jak z hlediska makro tak i mikro struktury. Speciální pozornost pak bude věnována vlivu geometrie a materiálových vlastností mezivrstvy na mikro a makro chování částicového kompozitu. V modelu bude použita elastoplastická charakteristika pro modelování matrice a bude sledováno rozdělení napětí v kompozitu pro různé typy, tvary a velikosti částic.

Popis anglicky
The main goal of the proposal is a realistic modeling of relation between micro-structure of particulate composite and its global characteristics. The solution is based on finite element model and fracture mechanics approach. The modeling and calculations are aimed to investigation of polymeric particulate composites with soft polymer matrix fulfilled by rigid particles. Generally, the addition of rigid particles to a polymer matrix will have an embrittling effect on the composite. The presence of the interphase between particles and matrix changes the final mechanical properties of the composite. The composite will be modeled as a three-phase continuum and numerically simulated on a micro and macro level scale. Special attention is devoted to the influence of geometry and material properties of the interphase on macro and micro crack behavior. Stress distribution will be determined for elastoplastic matrix and for a variety of particle sizes and shapes.

Klíčová slova
lomová mechanika, rozhraní, částicový kompozit

Klíčová slova anglicky
fracture mechanics; interphase; particulate composite

Označení

GPP107/10/P503

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Majer Zdeněk, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty

- plně financující (2010-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

MAJER, Z. The Estimation of the Young's Modulus of the Composite for Different Types of Matrix. Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists, 2010, vol. 21, no. 1, p. 1013-1014. ISSN: 1726-9679.
Detail

MAJER, Z.; NOVOTNÁ, E. THE EFFECT OF VARIOUS NON-LINEAR MATRIX TYPES ON MECHANICAL PROPERTIES OF PARTICULATE COMPOSITE. Chemické listy, 2011, vol. 105, no. 17, p. 830-831. ISSN: 0009-2770.
Detail

MAJER, Z.; KNÉSL, Z.; HUTAŘ, P. Crack Behaviour in Polymeric Composites: The Influence of Particle Shape. Key Engineering Materials (print), 2011, vol. 465, no. 1, p. 564-567. ISSN: 1013-9826.
Detail

MAJER, Z.; HUTAŘ, P. The Effect of Nonlinear Matrix on Crack Propagation in the Particulate Composite. Key Engineering Materials (print), 2012, vol. 488-489, no. 1, p. 484-487. ISSN: 1013-9826.
Detail

MAJER, Z. Numerical Modeling of Micro-crack Propagation in Composites. Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists, 2011, vol. 22, no. 1, p. 707-708. ISSN: 1726-9679.
Detail

MAJER, Z.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P. The Estimation of Micro-crack Behavior in Polymer Particulate Composite with Soft Interphase. Advanced Materials Research, 2012, vol. 482-484, no. 1, p. 1660-1663. ISSN: 1022-6680.
Detail

MAJER, Z.; NÁHLÍK, L. Influence of Interphase Imperfection on Micro-Crack Behavior in Polymer Composites Filled by Rigid Particles. In Local Mechanical Properties IX. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 194-197. ISBN: 978-3-03785-876-9. ISSN: 1013-9826.
Detail

MAJER, Z. Micro-Crack Behaviour in Polymer Particulate Composite. In 17th International of PhD. students seminar. Žilina: EDIS, 2012. p. 41-45. ISBN: 978-80-554-0477-6.
Detail

MAJER, Z. Load Influence on the Behavior of Micro-crack in the Particulate Composite. Key Engineering Materials (print), 2013, vol. 525-526, no. 1, p. 173-176. ISSN: 1013-9826.
Detail

MAJER, Z.; NÁHLÍK, L. MICRO-CRACK BEHAVIOUR IN POLYMER MATRIX OF PARTICULATE COMPOSITE: INFLUENCE OF NON-LINEAR MATRIX. Chemické listy, 2012, vol. 106, no. 1, p. 472-473. ISSN: 0009-2770.
Detail

MAJER, Z.; NÁHLÍK, L. Micro-Crack Propagation in Particulate Composite with Different Types of Matrix. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 245, no. 1, p. 138-143. ISSN: 1660-9336.
Detail

MAJER, Z. Dependence of Micro-Crack Propagation on Different Type of Non-Linear Matrix Used in Particulate Composite. ADV SCI LETT, 2013, vol. 19, no. 2, p. 626-629. ISSN: 1936-6612.
Detail

MAJER, Z.; HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, J. Determination of the Effect of Interphase on Fracture Toughness and the Stiffness of a Polymer Particulate Composite. MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, 2013, vol. 49, no. 5, p. 1-12. ISSN: 0191-5665.
Detail

MAJER, Z. The Influence of Nonlinear Matrix on Mechanical Behavior of Polymer Particulate Composite. Advanced Materials Research, 2012, vol. 535-537, no. 1, p. 23-26. ISSN: 1022-6680.
Detail