Detail projektu

Výzkum a vývoj servomotoru s permanentními magnety s vyšší účinností.

Období řešení: 03.03.2009 — 31.12.2012

O projektu

Cílem předkládaného projektu je vývoj víceúčelového motoru s permanentními magnety vysokou účinností. Vývojová fáze se skládá z návrhu elektrického a magnetického obvodu, dále pak návrhu mechanických částí. Návrhy budou řešeny kombinací analytických a numerických metod s využitím poznatků z konečně prvkových návrhových systémů s cílem stanovení optimálních parametrů, hmotnosti a účinnosti. Návrhy a výpočty budou ověřeny měřeními a zkouškami vzorků a prototypů.

Označení

FR-TI1/082

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (03.03.2009 - nezadáno)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (03.03.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- částečně financující (2009-03-03 - nezadáno)

Výsledky

KURFÜRST, J.; ONDRŮŠEK, Č. OPTIMALIZACE ZAKLADNÍCH ROZMĚRŮ ROTORU A STATORU VZHLEDEM K VÝSTUPNÍM PARAMETŮM SYNCHRONNÍHO STROJE S PM. Brno: 2011. s. 1-26.
Detail

KURFÜRST, J.; ONDRŮŠEK, Č.; SKALKA, M.; DUROŇ, J. Design of the PM machine and Optimal Shape of Magnets in Terms of Used Magnet Material. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 1. Brno: 2012. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

KURFÜRST, J.; SKALKA, M.; ONDRŮŠEK, Č. Simulation Results and Optimization Techniques of The High Speed Machine. In XII. International Conference on Low Voltage Electrical Machines 2012. 1. Brno: 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4602-1.
Detail

KURFÜRST, J.; ONDRŮŠEK, Č. Změna materiálu magnetů včetně parametrické optimalizace povrchu magnetu v závislosti na požadovaných výstupních parametrech stroje. Brno: 2012. s. 1-72.
Detail

SKALKA, M.; CIPÍN, R.; ONDRŮŠEK, Č.: SDM80; Stand dynamického měření elektrických strojů osových výšek 80mm. FEKT UVEE, Technicka 10, 616 00, Brno. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
Detail

KURFÜRST, J.; ONDRŮŠEK, Č.; DUROŇ, J.: OSM_6000; Optimalizovaný synchronní stroj s PM na rotoru. firma: Kollmorgen, s.r.o., Evropská 864, Modřice, 664 42. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (prototyp)
Detail