Detail projektu

Studentská dílna pro výrobu plastových prototypů

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2009

Označení

FRVŠ 206/2009 Aa

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2009 - 31.12.2009)
Paloušek David, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2009 - 31.12.2009)
Rajlich Jan, doc. Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2009 - 31.12.2009)

Útvary

Ústav konstruování
- příjemce (26.01.2009 - 31.12.2009)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- částečně financující (2009-01-01 - 2009-12-31)