Detail projektu

Program na podporu rozvoje forem výuky, struktury a modulární skladby studijních programů

Období řešení: 02.01.2006 — 31.12.2006

O projektu

Vypracovat soustavu studijní dokumentace a studijních opor pro kombinovanou a distanční formu studia (multimediální nástroje, elektronické učební texty, výuka podporovaná Internetem a pod.).

Zpřístupnit tyto studijní opory studentům ve všech formách studia na fakultě. Zpřístupnit tyto studijní opory studentům ve všech formách studia na fakultě.

Popis anglicky
To produce the system of study documentation and study support texts for combined and distand modes od learning (multimedial tools, electronic textbooks, internet aided learning).

To make access for all students in all forms of study at the faculty. To prodice the support texts

Klíčová slova
I-learning, distanční studium, elektronické učební texty

Klíčová slova anglicky
I-learning, distant study access, electronic textbooks

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (02.01.2006 - 31.12.2006)